Tổng hợp lưu ý về chính sách thuế mới được ban hành

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/07/2024 9 phút đọc

Có rất nhiều công văn trả lời từ phía Tổng cục thuế cho các đơn vị hàng ngày. Môt trong số đó, có nhiều văn bản sẽ được coi như là ví dụ điển hình để các doanh nghiệp có thể áp dụng làm theo. Đại lý thuế Công Minh Tổng hợp lưu ý về chính sách thuế mới được ban hành

Tổng hợp lưu ý về chính sách thuế mới được ban hành

Tổng hợp lưu ý về chính sách thuế mới được ban hành
Tổng hợp lưu ý về chính sách thuế mới được ban hành

1. Về thuế GTGT:

Doanh nghiệp thành lập năm 2016, đã được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thì không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.

Ngày 29/3/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 1158/TCT-DNL ngày 29/03/2017 trả lời Cục Thuế TP Hà Nội, Công ty TNHH chuyển giao công nghệ cao Quốc tế về áp dụng phương pháp tính thuế GTGT. Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thành lập năm 2016, đã nộp Thông báo áp dụng phương pháp tính thuế GTGT (mẫu số 06/GTGT) tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp để đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế và được chấp thuận cho phép áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2016 thì doanh nghiệp được tiếp tục áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ năm 2017 và không phải nộp lại mẫu 06/GTGT để đăng ký tiếp cho năm 2017.

2. Về thuế TNDN:

DN sử dụng quỹ phúc lợi để mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào; không phải lập hóa đơn và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Ngày 17/3/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 834/TCT-DNL ngày 14/03/2017 trả lời Cục Thuế Quảng Ninh liên quan tới chính sách thuế đối với hàng cho, biếu, tặng từ quỹ phúc lợi, theo đó:

- Trường hợp DN sử dụng sản phẩm do chính DN sản xuất ra hoặc hàng hóa do Công ty mua về với mục đích để bán, sau đó sử dụng một phần để cho, biếu, tặng cán bộ công nhân viên của DN trong dịp lễ, tết và trang trải bằng quỹ phúc lợi thì DN được kê khai khấu trừ thuế GTGT theo quy định và phải xuất hóa đơn, tính nộp thuế GTGT như trường hợp bán hàng hóa cho khách hàng.

- Trường hợp Công ty sử dụng quỹ phúc lợi mua hàng hóa từ bên ngoài để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên của Công ty trong dịp lễ, tết không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Khi xuất hàng hóa nêu trên để cho, biếu, tặng cán bộ, công nhân viên, Công ty không phải lập hóa đơn và không được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN

3. Về thuế TNCN:

Hướng dẫn quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế:

Bộ Tài chính đã có công văn số 2037/BTC-TCT ngày 16/02/2017 trả lời Công ty TNHH Hankook Tower Crane về việc quy đổi thu nhập không bao gồm thuế TNCN của người lao động nước ngoài. Theo đó, trường hợp người lao động nước ngoài ký hợp đồng lao động với Công ty nhận thu nhập không bao gồm thuế TNCN và được Công ty trả thay tiền bảo hiểm y tế, tiền thuê nhà và tiền thuế TNCN, khi xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi thì:

- Đối với khoản tiền bảo hiểm y tế được Công ty trả thay là thu nhập được cộng vào đồng thời cũng được trừ ra trong công thức xác định thu nhập làm căn cứ quy đổi do khoản bảo hiểm y tế là khoản giảm trừ.

- Đối với khoản tiền thuê nhà được Công ty trả thay tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị. - Thu nhập làm căn cứ quy đổi được xác định theo công thức:

Thu nhập làm căn cứ quy đổi = Thu nhập thực nhận + Các khoản trả thay - Các khoản giảm trừ

Trong đó:

+ Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.

+ Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động .

+ Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

4. Về thuế TTĐB:

Ngày 06/3/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 20/2017/TT-BTC (Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/4/2017), theo đó, trường hợp doanh nghiệp phát sinh số thuế TTĐB phải nộp tại khâu nhập khẩu không khấu trừ hết thì doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí để tính thuế TNDN. Trước đây, theo Thông tư 195/2015/TT-BTCThông tư 130/2016TT-BTC thì trường hợp do nguyên nhân khách quan bất khả kháng mà doanh nghiệp không khấu trừ hết số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu thì mới được hạch toán chi phí được trừ để tính thuế TNDN.

Trên đây là một số vấn đề mới cần lưu ý đối với các sắc thuế chính để kế toán có thể nắm bắt và vận dụng trong thời gian sắp tới

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Điều kiện khấu trừ thuế GTGT cho hàng nhập khẩu

Điều kiện khấu trừ thuế GTGT cho hàng nhập khẩu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo