Lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế năm 2016

haivtca Tác giả haivtca 23/02/2017 9 phút đọc

Báo cáo tài chính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là công việc mà cuối kỳ kế toán nào cũng phải làm. Để báo cáo tài chính của doanh nghiệp đảm bảo độ chính xác và hợp lệ, kế toán phải nắm chắc những quy định về lập báo cáo tài chính cũng như quy định trong luật kế toán. Bài viết dưới đây, Đại lý thuế Công Minh sẽ chia sẻ với các bạn Lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế năm 2016.

1. LƯU Ý VỀ THỜI ĐIỂM XÁC ĐỊNH DOANH THU

  • Doanh thu ghi nhận vào báo cáo tài chính phải là đảm bảo đúng thời điểm theo quy định.
  • Doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa: là lúc người bán chuyển giao cho người mua toàn bộ quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hóa.
  • Doanh thu từ hoạt động cung ứng dịch vụ: là thời điểm bên cung cấp hoàn thành toàn bộ dịch vụ hoặc hoàn thành một phần việc cung ứng dịch vụ cho người mua theo hợp đồng cung ứng dịch vụ.

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế TNDN

Lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế năm 2016
Lưu ý kế toán cần nhớ trong kỳ quyết toán thuế năm 2016

2. LƯU Ý VỀ CÁC KHOẢN CHI PHÍ ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THUẾ TNDN

Khấu hao tài sản cố định: chi khấu hao TSCĐ được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN bao gồm cả khấu hao của những TSCĐ mà doanh nghiệp phục vụ cho người lao động và để tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp hoặc hoạt động giải trí ngoài giờ cho người lao động như: thư viện, nhà trẻ, khu thể thao, các thiết bị, nội thất phục vụ người lao động trong doanh nghiệp.

Chi phí thuê tài sản của cá nhân được tính là chi phí được trừ khi tính thuế TNDN khi thỏa mãn các điều kiện sau: + Trong hợp đồng thuê tài sản với cá nhân có thoả thuận doanh nghiệp nộp thuế thay cho chủ tài sản thì phải có thêm chứng từ nộp thuế.

+ Trong hợp đồng thuê có thỏa thuận tiền thuê tài sản không bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN, doanh nghiệp đã nộp thuế thay cho chủ tài sản thì DN được tính cả số tiền thuê tài sản và cả phần thuế nộp hộ vào chí phí được trừ.

Chi phí đồng phục cho người lao động là chi phí được trừ khi:

+ Nếu chi đồng phục bằng hiện vật có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định.

+ Nếu chi đồng phục bằng tiền thì mức chi tối đa không vượt quá 5 triệu đồng/người/năm.

Chi trả tiền điện, tiền nước hàng tháng: nếu có đủ hóa đơn, doanh nghiệp không phải lập bảng kê (mẫu số 02/TNDN).

Chi phí đi công tác thanh toán bằng thẻ ngân hàng mang tên cá nhân đi công tác đối với những hóa đơn từ 20 triệu trở lên được tính là chi phí được trừ

3. LƯU Ý VỀ CHUYỂN LỖ.

Trong kỳ, doanh nghiệp có lỗ từ các hoạt động như: hoạt động chuyển nhượng BĐS; chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư thì bù trừ vào số lãi từ hoạt động sản xuất kinh doanh chính của doanh nghiệp (Nếu có). Lỗ trong kỳ tính thuế được chuyển sang bù trừ vào các năm tiếp theo (tối đa là 05 năm liên tiếp kể từ năm sau năm phát sinh lỗ).

4. LƯU Ý VỀ THUẾ SUẤT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Những DN đang áp dụng mức thuế suất thuế TNDN ở năm 2015 là 22% và các doanh nghiệp mới thành lập năm 2016 không thuộc loại hình kinh doanh đặc thù (trừ một vài doanh nghiệp đặc thù) thì áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 20%. Các quỹ tín dụng nhân dân và tổ chức tài chính vi mô áp dụng mức thuế suất thuế TNDN là 17%.

5. LƯU Ý VỀ THỜI HẠN QUYẾT TOÁN THUẾ

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2016 là ngày 30/3/2017.

6. LƯU Ý VỀ MỨC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH KHI NỘP MUỘN HỒ SƠ QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

  • Quá từ 1 đến 5 ngày và có tình tiết giảm nhẹ: Phạt cảnh cáo.
  • Quá từ 1 đến 10 ngày: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1 triệu đồng.
  • Quá từ trên 10 đến 20 ngày: Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng.
  • Quá từ trên 20 đến 30 ngày: Phạt tiền từ 1,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.
  • Quá từ trên 30 đến 40 ngày: Phạt tiền từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng.
  • Quá từ trên 40 đến 90 ngày hoặc quá 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp: Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.
Mời các bạn xem tiếp:
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Cách xử lý khi bảng cân đối số phát sinh không cân

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo