Home » Bài viết » Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

Để các doanh nghiệp mới thành lập có thể làm việc dễ dàng hơn trong Lập hồ sơ khai thuế ban đầu của doanh nghiệp,  Đại lý thuế Công Minh chia sẻ cách lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI cho doanh nghiệp như sau:

Tải mẫu tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI
lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

Ngoài các thông tin liên quan đến công ty và thông tin Dịch vụ Đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng thì các thông tin cần điền như sau:

Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập

+ Chỉ tiêu [21]: Chọn khi có thêm đơn vị trực thuộc

+ Chỉ tiêu [22]:

o Cột (2): Dòng 1 – Người nộp thuế môn bài:

o Cột (4): Số vốn

o Cột (5): Bậc môn bài theo mức sau

  • Bậc 1: Trên 10 tỷ 
  • Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 
  • Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 
  • Bậc 4: Dưới 2 tỷ

o Cột (6): Điền số tiền nộp thuế theo các bậc

  • Bậc 1: 3.000.000 
  • Bậc 2: 2.000.000 
  • Bậc 3: 1.500.000 
  • Bậc 4: 1.000.000

+ Chỉ tiêu [23]:

o Cột (2): Tên đơn vị

o Cột (4): Số vốn

o Cột (5): Mặc định bậc 4

o Cột (6): Mặc định là 1.000.000, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1.000.000 hoặc 500.000

– Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức

+ Cột [6] dòng 2 ( chỉ tiêu [23]) = tổng các dòng chi tiết

+ Dòng 3, cột (6): Tổng số thuế môn bài phải nộp [24] = [22] + [23]

Mời các bạn xem thêm một số hướng dẫn

Tiếp theo

Hợp lý hóa đơn trên 20 triệu KHÔNG chuyển khoản

Thanh toán hóa đơn trên 20 triệu bằng tài khoản cá nhân có bị loại …