Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 12/10/2013 4 phút đọc

Để các doanh nghiệp mới thành lập có thể làm việc dễ dàng hơn trong Lập hồ sơ khai thuế ban đầu của doanh nghiệp, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ cách lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI cho doanh nghiệp như sau:

Tải mẫu tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

Hướng dẫn lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI

lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI
lập tờ khai thuế môn bài số 01/MBAI
Ngoài các thông tin liên quan đến công ty và thông tin Dịch vụ Đại lý thuế mà doanh nghiệp đang sử dụng thì các thông tin cần điền như sau: Chi tiết các chỉ tiêu cần nhập + Chỉ tiêu [21]: Chọn khi có thêm đơn vị trực thuộc + Chỉ tiêu [22]: o Cột (2): Dòng 1 – Người nộp thuế môn bài: o Cột (4): Số vốn o Cột (5): Bậc môn bài theo mức sau
  • Bậc 1: Trên 10 tỷ
  • Bậc 2: Từ 5 tỷ đến 10 tỷ
  • Bậc 3: Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ
  • Bậc 4: Dưới 2 tỷ
o Cột (6): Điền số tiền nộp thuế theo các bậc
  • Bậc 1: 3.000.000
  • Bậc 2: 2.000.000
  • Bậc 3: 1.500.000
  • Bậc 4: 1.000.000
+ Chỉ tiêu [23]: o Cột (2): Tên đơn vị o Cột (4): Số vốn o Cột (5): Mặc định bậc 4 o Cột (6): Mặc định là 1.000.000, cho sửa, kiểm tra giá trị sửa chỉ bằng 1.000.000 hoặc 500.000 – Các chỉ tiêu ứng dụng hỗ trợ tự động tính theo công thức + Cột [6] dòng 2 ( chỉ tiêu [23]) = tổng các dòng chi tiết + Dòng 3, cột (6): Tổng số thuế môn bài phải nộp [24] = [22] + [23] Mời các bạn xem thêm một số hướng dẫn
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Quy định về khai thuế môn bài theo thông tư 156

Quy định về khai thuế môn bài theo thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo