Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2016

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 11/12/2016 10 phút đọc

Với việc Thông tư 95/2016/TT-BTC ban hành hướng dẫn sử dụng một số thủ tục đồng thời kèm theo các mẫu biểu dẫn đến việc thực hiện một số thủ tục thuế cũng có một phần thay đổi. Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2016 cho người lao động để giảm số thuế TNCN phải nộp.

Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2016
Hướng dẫn đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2016

1. Một số lưu ý về thủ tục đăng ký người phụ thuộc mới nhất.

Đối với các cá nhân có Mã số thuế cá nhận

Theo khoản 3, điều 30, thông tư 95/2016/TT-BTC, từ ngày 12/8/2016, người lao động sẽ đăng ký người phụ thuộc theo mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (nếu cá nhân người lao động tự đăng ký), hoặc mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (nếu tổ chức sử dụng người lao động đăng ký thay).

Như vậy, mẫu số 02/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính đã bị bãi bỏ.

2. Thủ tục đăng ký người phụ thuộc mới nhất.

Theo lưu ý phía trên thì có 02 cách để đăng ký người phụ thuộc. Cách đăng ký thứ nhất là cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc với cơ quan Thuế. Cách đăng ký thứ hai là cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức (doanh nghiệp) chi trả thu nhập.

Trường hợp 1: Cá nhân tự đăng ký người phụ thuộc với cơ quan Thuế

Cá nhân thuộc diện nộp thuế thu nhập cá nhân nộp hồ sơ đăng ký thuế cho người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế. Hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Mẫu số 20-ĐK-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin).

- Bản sao không yêu cầu công chứng các giấy tờ sau:

Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực: Nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam và từ đủ 14 tuổi trở lên;

Giấy khai sinh còn hiệu lực: Nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi;

Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực: Nếu cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Trường hợp 2: Cá nhân đăng ký người phụ thuộc thông qua tổ chức (công ty) trả thu nhập:

Bước 1: Cá nhân người lao động gửi văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc và giấy tờ của người phụ thuộc cho doanh nghiệp. Bao gồm:

- Văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc.

- Bản sao không yêu cầu công chứng các giấy tờ sau:

Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực: Nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam và từ đủ 14 tuổi trở lên;

Giấy khai sinh còn hiệu lực: Nếu người phụ thuộc có quốc tịch Việt Nam dưới 14 tuổi;

Hộ chiếu hoặc Giấy khai sinh còn hiệu lực: Nếu cá nhân là người phụ thuộc có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài.

Bước 2: Tổ chức chi trả thu nhập tổng hợp hồ sơ đăng ký thuế của người phụ thuộc và làm Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công theo mẫu số 20-ĐKT-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC (trên tờ khai đánh dấu vào ô "Đăng ký thuế" và ghi đầy đủ các thông tin) qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế hoặc bằng giấy.

Một số lưu ý khi làm tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc:

+ Nếu người phụ thuộc đã có chứng minh thư nhân dân (từ đủ 14 tuổi trở lên) hoặc đã có mã số thuế người phụ thuộc thì các bạn khai thông tin NPT đó vào mục I.

+ Nếu người phụ thuộc chưa có chứng minh thư nhân dân (dưới 14 tuổi) hoặc chưa có mã số thuế người phụ thuộc thì khai vào mục II.

- Mục "Thời điểm bắt đầu tính giảm trừ gia cảnh" (chỉ tiêu 10 hoặc 25): Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.

* Cách xử lý khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế

Khi người lao động ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thuế, khi thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá nhân và người phụ thuộc, cá nhân phải khai báo với cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp và gửi hồ sơ thông tin thay đổi của các cá nhân ủy quyền đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần trong năm, chậm nhất là 10 (mười) ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm.

3. Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Trường hợp thay đổi thông tin cho cá nhân người nộp thuế:

Cá nhân gửi Bản sao không cần công chứng các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế cho tổ chức, doanh nghiệp chi trả thu nhập. DN chi trả thu nhập sẽ lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 05-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Trường hợp thay đổi thông tin cho người phụ thuộc:

Cá nhân gửi Bản sao không cần công chứng các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của người phụ thuộc cho cơ quan chi trả thu nhập. Cơ quan chi trả thu nhập lập Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập mẫu số 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC. Trên tờ khai đánh dấu vào ô “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” và ghi các thông tin đăng ký thuế có thay đổi.

Mời các bạn xem thêm bài viết
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không nơi nương tựa

Hồ sơ đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc không nơi nương tựa

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo