Tạm ứng cho nhân viên trong doanh nghiệp

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 09/06/2015 5 phút đọc

Mỗi một doanh nghiệp đều có những khoản tạm ứng cho nhân viên như tạm ứng tiền mặt để đi công tác, tạm ứng tiền mua hàng hóa, tạm ứng tiền tiếp khách, tạm ứng vật tư hàng hóa…. Vậy các khoản tạm ứng này cần những chứng từ gì và hạch toán như thế nào?

tien-tam-ung Khi tạm ứng cho nhân viên thì cần có những chứng từ sau: - Khi cá nhân tạm ứng tiền cần có những chứng từ sau: + Giấy đề nghị tạm ứng tiền. + Nếu cá nhân đi công tác thì cần thêm những chứng từ sau: - Đề xuất công tác. - Giấy đi đường. - Quyết định của ban giám đốc cử đi công tác. - Lịch trình công tác.   - Sau khi công tác về phải thanh toán tạm ứng: + Giấy đề nghị thanh toán tiền tạm ứng. + Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc. + Nếu số tạm ứng thừa so với chi phí đi công tác thì phải hoàn nhập tạm ứng hoặc trừ vào lương của người lao động. + Giấy đi đường. + Và các chứng từ khác ( Nếu có)   Khi cá nhận tạm ứng tiền thì phải hoàn ứng hết khoản tạm ứng này mới được tạm ứng tiếp các khoản khác. Hóa đơn GTGT khi làm thanh toán phải đầy đủ các chỉ tiêu trên hóa đơn và tên đơn vị mua hàng, mã số thuế phải là mã số thuế của công ty. Những hóa đơn trên 20 triệu thì công ty công ty làm giấy đề nghị thanh toán bằng chuyển khoản (Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt); Hạch toán kế toán khoản tạm ứng - Khi tạm ứng tiền mặt hoặc vật tư cho người lao động: Nợ TK 141- Tạm ứng Có các TK 111, 112, 152 - Khi thực hiện xong công việc được giao, người nhận tạm ứng lập Bảng thanh toán tạm ứng kèm theo các chứng từ gốc để quyết toán khoản tạm ứng: Nợ các TK 152, 153, 156, 621, 627, 642 … Nợ TK 1331 Nếu có. Có TK 141   - Xử lý khoản tạm ứng + Nếu khoản tạm ứng sử dụng không hết, phải hoàn ứng, nhập lại quỹ, nhập lại kho hoặc trừ vào lương của người tạm ứng: Nợ TK 111 Nhập tiền mặt vào quỹ Nợ TK 152 Nhập nguyên vật liệu thừa vào kho Nợ TK 334 Trừ vào lương của người tạm ứng Có TK 141 Số tiền tạm ứng còn thừa   + Nếu số thực chi lớn hơn số đã nhận tạm ứng, kế toán lập phiếu chi để thanh toán thêm cho người nhận tạm ứng: Nợ TK 141 Có TK 111 Lưu ý: Đối với khoản tạm ứng tiền lương cho người lao động doanh nghiệp hạch toán vào TK 334 mà không được hạch toán vào TK 141. Nợ TK 334 Có TK 111 Mời các bạn xem tiếp: Mục lục thông tư 200, Hướng dẫn cách chuyển số dư tài khoản theo thông tư 200
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Giới thiệu Điểm mới Thông tư 103 năm 2014 - Thuế Nhà Thầu

Giới thiệu Điểm mới Thông tư 103 năm 2014 - Thuế Nhà Thầu

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo