Đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

haivtca Tác giả haivtca 19/07/2024 9 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn một số Trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán theo Luật kế toán năm 2015 vừa được Quốc Hội ban hành ngày 20/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2017. Theo đó có một số nội dung chính sau:

Đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép kinh doanh
Đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép kinh doanh dịch

Đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép kinh doanh

1. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Không bảo đảm một, một số hoặc toàn bộ các điều kiện quy định tại Điều 60 của Luật kế toán năm 2015 trong 03 tháng liên tục;
 • Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Kê khai không đúng thực tế hoặc gian lận, giả mạo hồ sơ để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Không kinh doanh dịch vụ kế toán trong 12 tháng liên tục;
 • Không khắc phục được các sai phạm hoặc vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ;
 • Bị giải thể, phá sản hoặc tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị tương đương;
 • Làm sai lệch hoặc thông đồng, móc nối để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính và cung cấp thông tin, số liệu báo cáo sai sự thật;
 • Giả mạo, tẩy xoá, sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Xem thêm:

3. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kế toán, kể từ ngày quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành.

4. Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán khi có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng.

5. Hộ kinh doanh dịch vụ kế toán phải chấm dứt việc kinh doanh dịch vụ kế toán khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Không kinh doanh dịch vụ kế toán trong 12 tháng liên tục;
 • Không khắc phục được các sai phạm hoặc vi phạm quy định tại khoản 4 Điều 69 Luật kế toán năm 2015 trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày bị đình chỉ;
 • Tự chấm dứt kinh doanh dịch vụ kế toán;
 • Làm sai lệch hoặc thông đồng, móc nối để làm sai lệch tài liệu kế toán, báo cáo tài chính và cung cấp thông tin, số liệu báo cáo sai sự thật;
 • Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
 • Tất cả kế toán viên hành nghề trong cùng hộ kinh doanh bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

6. Kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán trong các trường hợp sau đây:

 • Có sai phạm về chuyên môn hoặc vi phạm chuẩn mực kế toán, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán gây hậu quả nghiêm trọng hoặc có khả năng thực tế gây hậu quả nghiêm trọng;
 • Không còn đủ điều kiện đăng ký hành nghề;
 • Không chấp hành quy định của cơ quan có thẩm quyền về việc kiểm tra, thanh tra liên quan đến hoạt động hành nghề kế toán;
 • Không thực hiện trách nhiệm quy định tại Điều 67 của Luật kế toán năm 2015.

Xem thêm:

7. Kế toán viên hành nghề bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán trong các trường hợp sau đây:

 • Gian lận, giả mạo hồ sơ để đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;
 • Bị thu hồi chứng chỉ kế toán viên;
 • Bị kết tội bằng bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Bài viết liên quan:

Từ khóa: giấy phép kinh doanh, đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu, thủ tục xin giấy phép kinh doanh, giấy phép kinh doanh là gì, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Những trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Những trường hợp không được cung cấp dịch vụ kế toán theo luật kế toán 2015

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo