Công văn 5042/TCT-KK về kiểm tra chứng từ ngân hàng

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/07/2024 3 phút đọc

Công văn 5042/TCT-KK do Tổng cục thuế ban hành ngày 30 tháng 11 năm 2015 hướng dẫn chi tiết Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp về xác định thời hạn kiểm tra chứng từ ngân hàng đối với các đơn vị hoàn thuế. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại nội dung như sau để phục vụ cho công tác làm báo cáo tài chính của doanh nghiệp như sau:

Công văn 5042/TCT-KK về kiểm tra chứng từ ngân hàng

Trường hợp Cục thuế tỉnh Đồng Tháp thắc mắc về thời gian cần phải thực hiện khi cơ quan thuế tiến hành đối chiếu sổ sách và chứng từ ngân hàng để thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp. Về vấn đề này thì Tổng cục thuế hướng dẫn như sau: cong-van-5042-tct-kk-ve-kiem-tra-chung-tu-ngan-hang Theo đó, thời hạn cũng như việc kiểm tra hồ sơ thanh toán của người nộp thuế phải được thực hiện dựa trên thông tin của doanh nghiệp. Đối với những trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt với ngoại tệ từ khách hàng ở nước ngoài, cơ quan thuế sẽ thực hiện kiểm tra và xác mình nguồn tiền từ phía doanh nghiệp nước để đảm bảo tính minh bạch và chính xác

Toàn văn nội dung công văn 5042/TCT-CS Tại đây

Một số văn bản tham khảo:  
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo