Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/11/2015 3 phút đọc

Khi người lao động tham gia bảo hiểm thì đơn vị sử dụng lao động và người lao động cùng đóng ba khoản bảo hiểm là bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp. Vậy nếu như người lao động không có nhu cầu thì người lao động có phải đóng đầy đủ cả ba khoản bảo hiểm này hay chỉ đóng một bảo hiểm theo nhu cầu của cá nhân

Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế Người lao động có được đóng duy nhất bảo hiểm y tế không?

Theo luật bảo hiểm xã hội năm 2006, có quy định về bảo hiểm xã hội như sau

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Theo đó, người lao động khi tham bảo hiểm phải đóng đầy đủ cả ba mức bảo hiểm theo quy định, không được đóng từng phần bảo hiểm theo nhu cầu của cá nhân

Tỷ lệ đóng các mức bảo hiểm như sau:

Mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng đối với người lao động được tính theo mức tiền lương, tiền công ghi trong Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và tỷ lệ đóng là 8% BHXH, 1,5% BHYT, 1% BHTN

Các bài viết tham khảo

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thời hạn nộp mẫu 06 năm 2015 doanh nghiệp cần lưu ý

Thời hạn nộp mẫu 06 năm 2015 doanh nghiệp cần lưu ý

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo