Công văn 426/TCT-KK về kê khai thuế TNDN

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 19/02/2016 3 phút đọc

Ngày 28 tháng 01 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 426/TCT-KK gửi Cục thuế tỉnh Long An vấn đề vướng mắc kê khai thuế TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng BĐS ngoại tỉnh. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Nội dung Công văn 426/TCT-KK

Căn cứ Khoản 2, Khoản 4, Điều 16, Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điểu 12, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Trường họp Công ty CP đầu tư Nam Long có trụ sở chính tại TP.HỒ Chí Minh là doanh nghiệp có chức năng kinh doanh bất động sản có dự án đầu tư khu dân cư tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An (công ty không thành lập chi nhánh, ban quản lỷ,..tại Long An). Công ty đã kê khai tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo tỷ lệ 1% trên doanh thu thu được tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ tại Chi cục Thuế huyện Ben Lức, tỉnh Long An. Khi bàn giao bất động sản cho khách hàng, Công ty CP đầu tư Nam Long tự xác định doanh thu, chi phí, thuế TNDN phải nộp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản và thực hiện nộp thuế TNDN bổ sung (nếu có) vào lần tạm tính thuế TNDN quý tương ứng tại TP.HỒ Chí Minh sau khi trừ đi thuế TNDN đã kê khai tạm nộp theo tiến độ tại Long An. Kết thúc năm tài chính, Công ty làm thủ tục quyết toán thuế TNDN tại TP.HCM cho toàn bộ hoạt động chuyển nhượng bất động sản theo quy định.

Tải Công văn 426/TCT-KK

Công văn 426/TCT-KK tại đây bản PDF
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tuyển dụng thực tập kế toán tại Hà Nội

Tuyển dụng thực tập kế toán tại Hà Nội

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo