Home » Bài viết » Công văn 4072/TCT-KK của tổng cục thuế

Công văn 4072/TCT-KK của tổng cục thuế

Ngày 02 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4072/TCT-KK trả lời Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam về vấn đề vướng mắc về tài khoản nộp thuế điện tử. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau:

Công văn 4072/TCT-KK

Nội dung Công văn 4072/TCT-KK

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 4072/TCT-KK

V/v: vướng mắc về tài khoản nộp thuế điện tử

Hà Nội, ngày 02 tháng 10  năm 2015

Kính gửi: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Tống cục Thuế nhận được phản ánh của người nộp thuế về việc hiện nay người nộp thuế đã mở nhiều tài khoản tại các chi nhánh của quý Ngân hàng. Tuy nhiên, quý Ngân hàng chỉ cho khách hàng được đăng ký một tài khoản để nộp thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (cụ thể là trường hợp của Công ty TNHH Một Thành viên Xo sổ Kiến thiết tỉnh Tiền Giang theo phản ánh tại Công vãn sổ 844/CT-TTHT ngày 18/9/2015 của Cục Thuế tỉnh Tiền Giang). Trong khi đó, các ngân hàng khác như Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) đều đã cho phép khách hàng được đăng ký nhiều tài khoản để nộp thuế điện tử. Việc giới hạn số tài khoản đăng ký sẽ không đảm bảo nhu cầu nộp thuế từ nhiều tài khoản của người nộp thuế và chưa tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong việc nộp tiền vào ngân sách nhà nước. Do đó, Tổng cục Thuế đề nghị quý Ngân hàng nghiên cứu giải pháp để hỗ trợ người nộp thuế được đăng ký và nộp thuế qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế từ một hoặc nhiều tài khoản đã mở tại quý Ngân hàng.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ngân hàng./.

Tải công văn 4072/TCT-KK

Công văn 4072/TCT-KK bản Doc

Công văn 4072/TCT-KK bản PDF

Tiếp theo

Nghị định 41/2018/NĐ-CP

20 lỗi chữ ký trong kế toán có thể bị phạt tới 30 triệu đồng

Ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP quy …