Home » Văn bản pháp luật » Văn bản thuế (page 3)

Văn bản thuế

Công văn 675/TCT-KK về hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư

Ngày 23 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 675/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Long An về vấn đề hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư vừa đầu tư vào SXKD không chịu thuế GTGT, vừa đầu tư vào SXKD chịu thuế GTGT. Đại lý thuế …

Xem thêm »

Công văn 620/TCT-CS về sử dụng hóa đơn GTGT sau sáp nhập

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 620/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội về vấn đề vướng mắc về ử dụng hóa đơn GTGT đầu vào sau khi sáp nhập của công ty cổ phần Vinalinks. Đại lý thuế Công Minh xin chia …

Xem thêm »

Công văn 671/TCT-CS về chính sách thuế TNDN

Ngày 23 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 671/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Sơn La về vấn đề chính sách thuế TNDN đối với doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động khuyết tật. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung …

Xem thêm »

Công văn 670/TCT-CS về chính sách thuế GTGT

Ngày 23 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 670/TCT-CS gửi Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. về vấn đề chính sách thuế GTGT đối với giá xăng dầu bán thấp hơn so với giá vốn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại …

Xem thêm »

Công văn 667/TCT-HTQT về Hiệp định thuế

Ngày 23 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 667/TCT-HTQT gửi Công ty TNHH Posco Việt Nam về vấn đề áp dụng Hiệp định thuế giữa Việt Nam và Hàn Quốc đối với phí bảo lãnh. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ …

Xem thêm »

Công văn 614/TCT-CS về trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán

Ngày 22 tháng 02  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 614/TCT-CS gửi Cục Thuế Thành phố Hà Nội về vấn đề vvề trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán chưa được niêm yết. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn …

Xem thêm »

Công văn 833/TCT-KK về chứng từ thanh toán qua ngân hàng

Ngày 22 tháng 02 năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 833/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Bình Dương về vấn đề vướng mắc chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho hàng nhập khẩu khi thanh toán qua bên thứ 3. Đại lý thuế Công Minhxin chia sẻ …

Xem thêm »

Công văn 445/TCT-CS về thu thuế tài nguyên

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 445/TCT-CS gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị vấn đề vướng mắc về thu thuế tài nguyên môi trường. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Công văn 444/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng

Ngày 28 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 444/TCT-KK gửi Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp vấn đề vướng mắc về hoàn thuế giá trị gia tăng. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công …

Xem thêm »

Công văn 407/TCT-KK về hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án

Ngày 27 tháng 01  năm 2016, Tổng cục thuế ban hành Công văn 407/TCT-KK gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vấn đề vướng mắc về đề nghị hoàn trả tiền án phí, phí thi hành án. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn …

Xem thêm »
0989.258.233