Home » Văn bản pháp luật » Văn bản khác (page 11)

Văn bản khác

Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu BC01/AC ban hành theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu BC01/AC, Mẫu BC01/AC ban hành kèm theo …

Xem thêm »

Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu BK01/AC ban hành theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC  tại đây Từ khóa: Mẫu BK01/AC, Mẫu BK01/AC ban hành kèm theo Thông …

Xem thêm »

Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 04/GTGT theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 04/GTGT  theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 04/GTGT, Mẫu số 04/GTGT kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC, Mẫu số 04/GTGT …

Xem thêm »

Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính. Các bạn có thể download: Mẫu số 01-7/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-7/GTGT, Mẫu số 01-7/GTGT kèm theo Thông tư số …

Xem thêm »

Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-6/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Ghi chú: Số liệu trên chỉ tiêu [06] được lấy từ chỉ tiêu [40] của Tờ khai 01/GTGT Trường hợp trong kỳ tính thuế, chỉ tiêu [06] …

Xem thêm »

Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ban hành ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính   Các bạn có thể download: Mẫu số 01-5/GTGT theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-5/GTGT, Mẫu số 01-5/GTGT kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC, Mẫu …

Xem thêm »

Mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài Chính Ghi chú: – GTGT: Giá trị Gia tăng – HHDV: Hàng hoá dịch vụ Download: Mẫu số 01/GTGT theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC  tại đây Từ …

Xem thêm »

Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải: Mẫu 08/BK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 08/BK-HĐXT, Mẫu số 08/BK-HĐXT theo quyết định Đăng ký nhận bản tin Nhận …

Xem thêm »

Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 07/TB-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Kính gửi: <Tên doanh nghiệp:…> <Mã số thuế của doanh nghiệp:….> <Địa chỉ nhận thông báo của doanh nghiệp:…> Căn cứ dữ liệu hóa đơn xác thực của doanh nghiệp …

Xem thêm »

Mẫu 06/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính Các bạn có thể tải: Mẫu 06/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06/ĐK-HĐXT, Mẫu số 06/ĐK-HĐXT theo quyết định Đăng ký nhận bản tin Nhận …

Xem thêm »
0989.258.233