Home » Văn bản pháp luật » Văn bản kế toán – Kiểm toán (page 2)

Văn bản kế toán – Kiểm toán

Văn bản kế toán – Kiểm toán – Thuế giúp cho các bạn kế toán, chủ doanh nghiệp cập nhật kịp thời và đưa ra những điểm mới cho người nộp thuế

Thông tư 89/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 89/2002/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THỰC HIỆN BỐN (04) …

Xem thêm »

Thông tư 200 của bộ tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200 của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán doanh nghiệp có rất nhiều điểm mới, nhiều điểm cần chú ý. Bài viết này Đại lý thuế Công Minh xin hệ thông và tóm tắt lại toàn bộ những điểm cần chú ý Thông tư 200 năm 2014 …

Xem thêm »
0989.258.233