Home » Văn bản pháp luật » Văn bản kế toán – Kiểm toán

Văn bản kế toán – Kiểm toán

Văn bản kế toán – Kiểm toán – Thuế giúp cho các bạn kế toán, chủ doanh nghiệp cập nhật kịp thời và đưa ra những điểm mới cho người nộp thuế

Cách viết hóa đơn GTGT chính xác

Cách viết hóa đơn Gía trị gia tăng

Hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là chứng từ không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp. Vậy để lập được hóa đơn bán hàng hợp lệ, chính xác, chúng ta cũng phải tuân thủ các nguyên tắc theo quy định của pháp luật. Sau đây, Đại Lý Thuế …

Xem thêm »

Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Phạt vi phạm hành chính về hóa đơn GTGT

Đại lý Thuế Công Minh xin tổng hợp các khoản phạt vi phạm hành chính về Hóa đơn căn cứ vào các văn bản pháp luật sau: – Thông tư 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn ngày 17/01/2014. – Thông tư 176/2016/TT-BTC về …

Xem thêm »

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn

Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn năm 2018 mới nhất như thế nào ? Doanh nghiệp cần lưu ý những gì để phát hành và sử dụng hóa đơn. Nay, Đại lý thuế Công Minh xin trình bày các nội dung này như sau: Các quy định về Thủ …

Xem thêm »

Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

Thông tư 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán DN vừa và nhỏ

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Bộ tài chính bàn hành Thông tư số133/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vị quy định. Đại lý thuế Công Minh chia sẻ toàn văn nôi dung Thông tư 133 năm 2016. Nội dung Thông …

Xem thêm »

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì. Doanh nghiệp cuối năm phải nộp các loại báo cáo tài chính và quyết toán thuế. Vậy báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với các bạn vấn đề …

Xem thêm »

Toàn văn Thông tư 70/2015/TT-BTC của Bộ tài chính

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Bộ tài chính cho công bố Thông tư số 70 năm 2015 về việc Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ toàn văn nội dung Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm …

Xem thêm »

Thông tư 70 năm 2015 Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán

Thông tư 70 năm 2015

Ngày 08 tháng 5 năm 2015, Bộ tài chính ban hành Thông tư số 70 năm 2015 về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán  ban hành theo Quyết định số 87/2005/QĐ-BTC ngày 01/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Đại lý …

Xem thêm »

Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92

Chính sách quan trọng bắt đầu có hiệu lực từ tháng 11/2015

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh thông tư 92 trong đó có một số nội dung chi tiết như sau: I. ĐĂNG KÝ KINH DOANH, ĐĂNG KÝ THUẾ: 1. Đối tượng được đăng ký kinh doanh: Cá nhân kinh doanh, …

Xem thêm »

Thông tư 75/2015/TT-BTC

Ngày 18/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 75/2015/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung điều 128 thông tư 200 năm 2014 của Bộ tài chính ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung về thông tư 75/2015/TT-BTC: Download Thông tư 75/2015/TT-BTC Nội dung Thông tư 75/2015/TT-BTC BỘ …

Xem thêm »

Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập …

Xem thêm »
0989.258.233