Home » Văn bản pháp luật (page 47)

Văn bản pháp luật

Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử

Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch bảo hiểm điện tử

Ngày 14 tháng 04 năm 2015, Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quyết định 528/QĐ-BHXH về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ …

Xem thêm »

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký thuế

Giải thích vướng mắc về thời hạn quy định nộp hồ sơ đăng ký thuế giữa Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; Ngày 05 tháng 03 năm 2015 Tổng cục thuế có văn bản số Cong-van-755-TCT-KK về việc hướng dẫn về việc thời hạn quy định nộp …

Xem thêm »

Thêm – Quyết toán thuế TNCN 2014 và Cấp MST NPT

Ban hành cùng ngày với Công văn  7850_CT-TNCN, Ngày 02 tháng 03 năm 2015 cục thuế Hà Nội ban hành Công văn số Công văn  7850_CT-TNCN về việc Quyết toán thuế TNCN và Cấp MST NPT nội dung tóm tắt như sau: 1/ Văn bản áp dụng – Luật thuế …

Xem thêm »

Quyết toán thuế TNCN năm 2014 và Cấp MST NPT

Ngày 02 tháng 03 năm 2015 Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 7850/CT-TNCN về việc Hướng dẫn Quyết toán thuế TNCN năm 2014 và cấp Mã số thuế Người phụ thuộc (MST NPT) Chi tiết: Việc quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (QTT TNCN) năm …

Xem thêm »

Nghị định: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. Quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập …

Xem thêm »

Thông tư 89/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 89/2002/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2002   THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 89/2002/TT-BTC NGÀY 9 THÁNG 10 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN THỰC HIỆN BỐN (04) …

Xem thêm »

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khác với tiền lương thực tế có được không?

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khác với tiền lương thực tế có được không? Tiền lương làm căn cứ đóng BHXH dựa trên mức nào nếu tiền lương thực tế của người lao động nhiều hơn so với tiền lương đóng bảo hiểm xã hội có được …

Xem thêm »

Thông tư 30/2013/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 30/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2013 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOÀN LẠI TIỀN THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÚI NI LÔNG LÀM BAO …

Xem thêm »

Thông tư 200 của bộ tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư 200 của Bộ Tài Chính về chế độ kế toán doanh nghiệp có rất nhiều điểm mới, nhiều điểm cần chú ý. Bài viết này Đại lý thuế Công Minh xin hệ thông và tóm tắt lại toàn bộ những điểm cần chú ý Thông tư 200 năm 2014 …

Xem thêm »

Điểm mới thông tư 156/2013/TT-BTC

Ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt lại một số …

Xem thêm »
0989.258.233