Home » Văn bản pháp luật » Bảo hiểm (page 5)

Bảo hiểm

Hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử mới nhất

Hệ thống phần mềm giao dịch BHXH điện tử mới nhất. Doanh nghiệp tham gia bảo hiểm xã hội điện tử thực hiện giao dịch bảo hiểm xã hội như thế nào và trên hệ thống phần mềm BHXH điện tử nào. Công văn 614/CV-CNTT quy định về hệ thống phần mềm giao …

Xem thêm »

Công văn số 614/CV-CNTT triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử

Công văn số 614/CV-CNTT triển khai phần mềm giao dịch BHXH điện tử. Bảo hiểm xã hội điện tử giúp doanh nghiệp giao dịch điện tử được thuận lợi giảm thời gian đi lại giữa bảo hiểm và doanh nghiệp. Theo Công văn số 614/CV-CNTT hướng dẫn những nội dung như …

Xem thêm »

Quy trình quản lý tiền bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

Quy trình quản lý tiền bảo hiểm xã hội của cơ quan bảo hiểm

Sau khi các cơ quản lý bảo hiểm thực hiện thu tiền của các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, thì sẽ thực hiện quản lý tiền thu và chuyển lại cho cơ quan bảo hiểm phía trên. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình quản lý …

Xem thêm »

Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu D08a-TS Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT. Những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế thì cơ quan bảo hiểm và cơ quan đại lý thu phải trực tiếp theo dõi và thu tiền bảo hiểm của …

Xem thêm »

Quy trình thu bảo hiểm xã hội của Cơ quan BHXH

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Khi các đối tượng  đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng thực hiện Cấp sổ bảo hiểm xã hội , thẻ bảo hiểm y tế thì quy trình thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy …

Xem thêm »

Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu D07-TS Danh sách tăng, giảm người tham gia BHYT. Căn cứ vào quyết định nghỉ hưu, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các giấy tờ khác thì phòng chế độ BHXH tập hợp thông tin của người tham gia BHYT do tổ chức BHXH …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH

Hướng dẫn lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH. Ủy ban nhân dân xã phải lập mẫu DK02 để tổng hợp những người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã để nộp cho cơ quan bảo hiểm. Vậy cách lập mẫu DK02 theo Quyết định 959/QĐ-BHXH như thế nào? Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện

Quyết định 959 năm 2015 Bảo hiểm Xã hội Việt Nam

Mẫu D05a-TS Tổng hợp danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Khi có người tham gia bảo hiểm tự nguyện thì cơ quan quản lý thu lập mẫu D05-TS Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện. Căn cứ vào mẫu D05-TS cơ quan bảo hiểm lập mẫu D05a-TS khi có …

Xem thêm »

Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Mẫu DK02 Danh sách kê khai người đang tham gia BHYT. Khi các hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế thì lập mẫu DK02 ban hành kèm theo Quyết định 959/QĐ-BHXH, thì UBND phường, xã phải lập bảng kê khai danh sách những người đang tham gia bảo hiểm y tế để …

Xem thêm »

Cấp sổ bảo hiểm xã hội cho người sử dụng lao động

Quyết đinh 959/QĐ-BHXH

Khi các đối tượng  đơn vị sử dụng lao động, UBND xã, Đại lý thu và cơ quan quản lý đối tượng thực hiện Cấp sổ bảo hiểm xã hội , thẻ bảo hiểm y tế thì quy trình thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Quy trình …

Xem thêm »
0989.258.233