Home » Tư vấn & Hỏi đáp (page 30)

Tư vấn & Hỏi đáp

Đại lý thuế Công minh – Với quan niệm mang tri thức đi phục vụ khách hàng chúng tôi luôn sẵn sàng Hỗ trợ – Tư vân – Giải đáp các thắc măc với Dân kế toán Miễn Phí

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015

Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015. Doanh nghiệp cuối năm phải nộp báo cáo tài chính cho cơ quan thuế để thông báo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2015 là khi nào? Doanh nghiệp …

Xem thêm »

Quản lý và sử dụng con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014

Quản lý và sử dụng con dấu theo Luật doanh nghiệp 2014. Doanh nghiệp được quyền quyết định về số lượng, hình thức và mẫu dẫu của doanh nghiệp. Vậy việc quản lý và sử dụng con dấu của doanh nghiệp sẽ được thực hiện như thế nào? Đại lý …

Xem thêm »

Công văn 4554/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 03 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4554/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc TƯ giới thiệu về nội dung mới thông tư 152 năm 2015 của Bộ Tài chính về thuế Tài Nguyên  Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại …

Xem thêm »

Công văn 4558/TCT-QLN của tổng cục thuế

Ngày 03 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4558/TCT-QLN trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế không tính tiền chậm nộp tiền thuế Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như …

Xem thêm »

Công văn 4555/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 03 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4555/TCT-CS trả lờiCông ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Công văn 4552/TCT-TNCN của tổng cục thuế

Ngày 03 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4552/TCT-TNCN  trả lời Cục Thuế TP Hà Nội về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế khi sáp nhập doanh nghiệp. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »

Cách thức và trình tự thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn

Cách thức và trình tư thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách thức và trình tư thực hiện Thông báo phát hành hóa đơn mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính – Trình tự thực hiện: + Bước 1. Tổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hoá …

Xem thêm »

Thuế TNCN cho cá nhân không cư trú làm môi giới tại nước ngoài

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Nếu doanh nghiệp bạn chi trả lương cho người làm môi giới tại nước ngoài và thuộc đối tượng cá nhân không cư trú theo luật thuế TNCN thì Doanh nghiệp Việt Nam có phải khấu trừ thuế TNCN khi chi trả phần hoa hồng môi giới không? Đại lý …

Xem thêm »

Công văn 4528/TCT-PC của tổng cục thuế

Ngày 02 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4528/TCT-PC trả lời Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vấn đề vướng mắc về Công chứng, chứng thực hợp đồng cho thuê nhà ở. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn …

Xem thêm »

Công văn 4527/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 02 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4527/TCT-CS  trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề vướng mắc về hoá đơn, thuế GTGT . Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội …

Xem thêm »
0989.258.233