Home » Tin tức » Thuế » Thuế TNDN (page 12)

Thuế TNDN

Thuế TNDN

Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thông báo phát hành biên lai thu phí lệ phí do cơ quan thu phí, lệ phí đặt in hoặc tự in theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền …

Xem thêm »

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập biên lai thu tiền phí lệ phí, có những thủ tục gì. Đại lý thuế Công …

Xem thêm »

Công văn 4272/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4272/TCT-CS trả lời Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung Công văn …

Xem thêm »

Thủ tục thông báo về ủy nhiệm lập hóa đơn

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì Thông báo về việc ủy nhiệm/chấm dứt ủy nhiệm lập hóa đơn có những thủ tục gì. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ với …

Xem thêm »

Công văn 4211/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 12 tháng 10  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4211/TCT-CS trả lời Công ty TNHH Thời trang Star về vấn đề vướng mắc về chính sách thuế TNDN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Thủ tục về thông báo kết quả hủy hóa đơn

Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính có đề cập đến Thông báo về hóa đơn, Biên lai thu tiền phí, lệ phí không tiếp tục sử dụng/Thông báo kết quả hủy hóa đơn, …

Xem thêm »

Thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn

Theo Quyết định 2180/QĐ-BTC về công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài Chính thì thủ tục về thông báo phát hành hóa đơn đặt in/hóa đơn tự in/hóa đơn in trực tiếp từ máy tính tiền và hóa …

Xem thêm »

Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn

Có những thủ tục gì về Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn bị mất, cháy hoặc  hỏng hóa đơn. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ bài viết Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn Theo quyết định 2180/QĐ-BTC của Bộ tài chính Thủ tục về báo cáo mất hóa đơn – …

Xem thêm »

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn

Thủ tục báo cáo về việc nhận in hóa đơn, biên lai; Thủ tục báo cáo về việc cung cấp phần mềm tự in hóa đơn, biên lai; Báo cáo về việc truyền hoá đơn điện tử của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử. …

Xem thêm »

Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp

Các doanh nghiệp khi thành lập và hoạt động có thể bị lỗ và bị doanh nghiệp khác mua lại và sáp nhập với doanh nghiệp đó. Vậy khi doanh nghiệp sáp nhập có cần phải quyết toán thuế không? Thủ tục quyết toán thuế khi sáp nhập doanh nghiệp …

Xem thêm »
0989.258.233