Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 5)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Hướng dẫn sửa lỗi “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng”

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Hồ sơ chưa đăng ký nộp qua mạng” ”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau: Hướng dẫn sửa lỗi “Hồ sơ chưa …

Xem thêm »

Sửa lỗi “Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu”

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Mật khẩu đã hết hạn sử dụng. Hãy đổi lại mật khẩu”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như sau: Các bước sửa lỗi “Mật …

Xem thêm »

Hướng dẫn sửa lỗi Tờ khai không đúng định dạng với XSD

Thiết bị chữ ký số USB Token và những tính năng của nó

Đối với người nộp thuế khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Tờ khai không đúng định dạng với XSD: cvc-pattern-valid: Value ‘0101360697998’ is not facet-valid with respect to pattern ‘([0-9]{10})(-[0-9]{3})?‘ for type ‘TINType”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »

Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào?

Báo cáo tài chính năm 2015 cần nộp những gì

Làm Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào. Doanh nghiệp khi lập báo cáo tài chính thì phải nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan chức năng. Vậy báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào? Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và thủ tục Khai thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 của Bộ tài chính ngày 27 tháng 02 năm 2015 – Trình tự thực hiện: + Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị …

Xem thêm »

Công văn 16134/BTC-TCT của Bộ Tài Chính

Ngày 02 tháng 11  năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 16134/BTC-TCT gửi Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nan (VCCI) để đề nghị cùng phối hợp trong việc triển khai thực hiện nộp thuế điện tử cho các doanh nghiệp trên cả nước. Đại lý thuế Công Minh …

Xem thêm »

Công văn 4598/TCT-CS của tổng cục thuế

Ngày 05 tháng 11  năm 2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn 4598/TCT-CS gửi Cục Thuế TP Hà Nội vấn đề vướng mắc về khi bán tài sản đảm bảo tiền vay. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ lại toàn bộ nội dung công văn như sau: Nội dung …

Xem thêm »

Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ nội dung Quyết định về thi hành một phần Quyết định xử phạt vi phạm hành chính ban hành theo Thông tư 166 năm 2013 của Bộ Tài Chính Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ …

Xem thêm »

Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Trình tự và Thủ tục Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu mới nhất theo thông tư 26 năm 2015 cụa Bộ tài chính ban hành. theo đó Trình tự và thủ tục được thực hiện như sau: …

Xem thêm »

Phần mềm iTaxviewer mới nhất (Phiên bản iTaxviewer 1.1.2)

Ngày 28 tháng 10 năm 2015, Tổng cục thuế nâng cấp Phần mềm iTaxviewer mới nhất (Phiên bản iTaxviewer 1.1.2) nhắm đáp ứng đọc và xác minh các thông tin của Chữ ký số giá rẻ FPT (FPT-CA) Trong đó  iTaxviewer 1.1.2 có một số nội dung nâng cấp như …

Xem thêm »
0989.258.233