Home » Tin tức » Hỗ trợ kê khai (page 4)

Hỗ trợ kê khai

Hỗ trợ kê khai

Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Hướng dẫn phát hành hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất trong đó người nộp thuế thực hiện theo các bước như sau: Sau đây hướng dẫn phát hành hóa đơn đơn điện tử có mã xác …

Xem thêm »

Nâng cấp ứng dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Nâng cấp ứng dụng Hóa đơn điện tử có mã xác thực

Hiện nay, đối với các doanh nghiệp đang sử dụng hình thức hóa đơn điện tử, Tổng cục thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các tính năng mới cho phần mềm VAN mới nhất nhằm hỗ trợ thông tin cho người nộp thuế có thể kê khai và theo …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn điện tử)

Lập hóa đơn điện tử

Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn lập hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế mới nhất năm 2015) chi tiết từng bước như sau: Doanh nghiệp đã lập hóa đơn và được cáp mà xác thực thành công cho …

Xem thêm »

Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã xác thực

Lập hóa đơn điện tử

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có mã xác thực của Cơ quan thuế mới nhất năm 2015. Thực hiện từng bước lập hóa đơn điện tử chi tiết từng bước như sau: Hướng dẫn lập hóa đơn điện tử có …

Xem thêm »

Phần mềm Java nộp BHXH điện tử và cách cài đặt Java

Phần mềm Java nộp BHXH điện tử và cách cài đặt Java

Chúng tôi, Thành viên Cộng đồng Bảo hiểm điện tử Việt Nam xin chia sẻ Phần mềm Java nộp BHXH điện tử và cách cài đặt Java để nộp BHXH điện tử trên công thông tin giao dịch điện tử Bảo hiểm xã hội Phần mềm Java-Plugin là phần không thể …

Xem thêm »

Hướng dẫn nộp tờ khai XML với cơ quan thuế

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế có nhu cầu nộp tờ khai XML với cơ quan thuế thì thực hiện như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn nộp tờ khai XML …

Xem thêm »

Hướng dẫn thay đổi Chữ ký số với cơ quan thuế

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế mà thay đổi chữ ký số thì phải cập nhật lại thông tin với cơ quan thuế. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn thay đổi Chữ ký …

Xem thêm »

Sửa lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế mà gặp phải lỗi Chứng thư số chưa được đăng ký với Cơ quan thuế thì thực hiện như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »

Hướng dẫn In giấy nộp tiền thuế điện tử

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp thuế điện tử trên công thông tin của Tổng cục thuế mà có nhu cầu muốn in giấy nộp tiền để lưu trữ tại đơn vì thì thực hiện như thế nào. Đại lý thuế Công Minh xin hướng …

Xem thêm »

Sửa lỗi Sai mã pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số

Đối với người nộp thuế sử dụng Chữ ký số khi nộp tờ khai trên công thông tin của Tổng cục thuế vẫn thường gặp lỗi “Sai mã pin hoặc không tìm thấy thiết bị chứng thư số ”. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn người nộp thuế như …

Xem thêm »
0989.258.233