Home » Dịch vụ » Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO THUẾ – KẾ TOÁN THỰC HÀNH PATE

Tấm hộ chiếu cho cánh cửa nghề nghiệp của bạn (Your passport to Employability) Nền kinh tế tri thức đang chứng tỏ vai trò ngày càng quan trọng trong thời đại ngày nay. Bắt kịp với xu thế, trang bị cho chính bản thân mình một chút vốn liếng thực …

Xem thêm »
0989.258.233