Cách xác định ngày nộp thuế cho DN theo thông tư 156

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 03/11/2013 3 phút đọc

Khi doanh nghiệp phát sinh nghĩa vụ thuế phải nộp và thực hiện thanh toán tiền thuế thì ngày nộp thuế được tính là ngày nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Cách xác định ngày nộp thuế cho DN theo thông tư 156

Cách xác định ngày nộp thuế cho DN

Cách xác định ngày nộp thuế cho doanh nghiệp

Ngày đã nộp thuế được xác định là ngày: a) Đối với nộp thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản: Ngày nộp tiền thuế là ngày cơ quan, tổ chức thu tiền thuế xác nhận, ký, đóng dấu trên chứng từ nộp thuế của người nộp thuế. b) Đối với nộp thuế bằng các hình thức giao dịch điện tử: Ngày nộp tiền thuế là ngày người nộp thuế thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại ngân hàng, tổ chức tín dụng để nộp thuế và được hệ thống thanh toán của ngân hàng, tổ chức tín dụng phục vụ người nộp thuế (CoreBanking) xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công. c) Cơ quan thuế thực hiện bù trừ trong trường hợp người nộp thuế vừa có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa vừa có số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt còn nợ trên Quyết định về việc hoàn thuế kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước mẫu số 02/QĐHTban hành kèm theo Thông tư này. Ngày đã nộp thuế thuộc năm nào thì hạch toán số thu ngân sách nhà nước năm đó.

Mời các bạn xem tiếp

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Hướng dẫn thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo