Home » Phạm Thị Nghĩa

Phạm Thị Nghĩa

1920/TCT-CS – xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1920/TCT-CS ngày 20/5/2015 về việc xác định sản lượng, giá tính thuế tài nguyên với nội dung chi tiết như sau: Kính gửi: Cục thuế TP. Hòa Bình Trả lời công văn số 757CT – TTHT ngày 25/04/2015 của Cục thuế Hòa Bình …

Xem thêm »

1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v chính sách thuế

Tổng cục thế ban hành công văn số 1924/TCT-DNL ngày 20/5/2015 của  v/v chính sách thuế với nội dung công văn như sau: Kính gửi: Cục thuế TP. Hà Nội Tổng cục Thuế nhận được công văn số 65587/CT-HTr ngày 29/12/2014  của cục thuế TP. Hà Nội vướng mắc về thực …

Xem thêm »

1917/TCT-CS – điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1917/TCT-CS ngày 20/5/2015 của v/v điều kiện khấu trừ thuế GTGT với nội dung chi tiết như sau: Kính gửi: Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Giang (Địa chỉ: Số 153, Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) …

Xem thêm »

1919/TCT-CS – sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1919/TCT-CS ngày 20/5/2015 của Tổng cục Thuế v/v sản lượng đá khai thác tính thuế tài nguyên với nội dung chi tiết như sau: Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đắk Lắk Tổng cục thuế nhận được công văn số 02/KN-HA ngày 03/05/2015 của …

Xem thêm »

1918/TCT-CS – chính sách thuế GTGT

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1918/TCT-CS ngày 20/5/2015 về chính sách thuế GTGT với nội dung chi tiết như sau: Kính gửi: Cục thuế TP Hà Nội Tổng cục thuế nhận được công văn số 20387/CT-HTr này 20/04/2015 của cục thuế TP Hà Nội về chính sách thuế …

Xem thêm »

1876/TCT-KK – Lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1876/TCT-KKK  ngày 18/05/2015 về việc lập biên bản vi phạm hành chính đối với trường hợp nộp chậm hồ sơ khai thuế qua mạng với nội dung chi tiết như sau: K/g: Cục thuế TP. Đà Nẵng Trả lời công văn số 62/CT-TTHT …

Xem thêm »

1772/TCT-CS – Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên

Ngày 11/05/2015, Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1772/TCT-CS – Giải đáp vướng mắc về giá tính thuế tài nguyên trong đó có những nội dung cụ thể như sau: Xem chi tiết và tải văn bản Công văn số 1772/TCT-CS tại đây Tải công văn bản doc tại đây   BỘ TÀI …

Xem thêm »

1796/TCT-CS – Chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền gửi

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1796/TCT-CS ngày 12/05/2015 về việc Chính sách thuế TNDN đối với lãi tiền gửi xem nội dung chi tiết và tải công văn tại đây: Tải bản gốc công văn Tại đây Tải bản doc công văn Tại đây Nội dung công văn …

Xem thêm »

1792/TCT-TTr – Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1792/TCT-TTr ngày 12/05/2015 Công bố kết luận thanh tra thuế tại doanh nghiệp xem nội dung chi tiết và tải công văn tại đây: Tải công văn Tại đây Nội dung công văn như sau: Tại điều 39, Mục 1, Chương 4 luật …

Xem thêm »

1795/TCT-CS – chính sách thuế GTGT

Tổng cục thuế ban hành công văn số 1795/TCT-CS  ngày 12/05/2015 về việc chính sách thuế GTGT với nội dung như sau: Xem và tải nội dung công văn tại đây Tải công văn bản doc Tại đây Nội dung công văn 1795/TCT-CS như sau: Theo trình bày của Cục Thuế tỉnh Kiên …

Xem thêm »