Home » Tin tức » Ủy quyền lập hóa đơn

Ủy quyền lập hóa đơn

Ngày 02/02/2015, Tập đoàn than khoáng sản Việt Nam gửi công văn số 567/TKV-VT về việc đề nghị hướng dẫn trường hợp ủy quyền lập hóa đơn khi các nhân viên của công ty con thuộc Tập đoàn than khoáng sản thực hiện nhiệm kinh doanh. Ngày 24/03/2015, Tổng cục thuế có công văn số 992/TCT-DNL trả lời về  vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt vấn đề ủy quyền lập hóa đơn như sau:

ủy quyền lập hóa đơn
Ủy quyền lập hóa đơn

Nội dung vấn đề ủy quyền lập hóa đơn

Căn cứ quy định liên quan, trường hợp các Công ty kho vận thuộc Tập đoàn công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam có thành lập các cơ sở tại nhiêu địa bàn trên cả nước để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh than của Công ty nhưng Giám đốc và Kế toán trưởng của các Công ty không ký và đóng dấu vào tiêu thức người bán  hàng trên hóa đơn giao cho khách hàng thì thực hiện ủy quyền lập hóa đơn cho người trực tiếp  bán ký, ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của Công ty vào phía trên bên trái  của tờ hóa đơn giao cho khách hàng theo đúng hướng dẫn tại Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính nêu trên

Theo đó, các nhân viên sẽ được thực hiện đóng dấu và kí trên tờ hóa đơn cho khách hàng khi có sự ủy quyền lập hóa đơn của Giám đốc và kế toán trưởng.

Công văn số 992/TCT-DNL ngày 24/03/2015 về ủy quyền lập hóa đơn.

Tiếp theo

Mức đóng bảo hiểm xã hội

Điều chỉnh tăng mức đóng BHXH từ ngày 01/07/2018

Gần đây, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 72/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018, quy định mức lương …