Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Trong mỗi đợt quyết kê khai thuế, ngoài tờ khai thuế GTGT mà doanh nghiệp phải kê khai và nộp đúng thời hạn thì còn một loại tờ khai thuế mà các doanh nghiệp vẫn phải nộp trong đợt kê khai. Đõ là tờ khai thuế TNDN tạm tính. Hôm nay, Đại lý thuế Công Minh xin gửi tới các doanh nghiệp biểu mẫu của tờ khai thuế TNDN tạm tính mẫu 01A/TNDN theo thông tư 156/TT-BTC ngày 04/12/2013, được nộp vào mỗi đợt kê khai quý hoặc tháng.

Tờ khai thuế TNDN tạm tính
Tờ khai thuế TNDN tạm tính

Nội dung tờ khai thuế TNDN tạm tính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH

(Dành cho người nộp thuế khai theo thu nhập thực tế phát sinh)

[01] Kỳ tính thuế: Quý…. Năm …….

[02] Lần đầu ¨                [03] Bổ sung lần thứ ¨

                      ¨ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa

                     ¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp thuế

               [05] Mã số thuế:

[06] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………………………..

[07] Quận/huyện: ………………. [08] tỉnh/thành phố: ………………………………………………

[09] Điện thoại: …………………  [10] Fax: ……………… [11] Email: …………………………….

 

[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………………………………………………………

               [13] Mã số thuế:
[14] Địa chỉ:  ………………………………………………………………………………………………………..

[15] Quận/huyện: ……………………….. [16] Tỉnh/Thành phố: …………………………………..

[17] Điện thoại: ……………………………[18] Fax: ……………….. [19] Email: ………………….

[20] Hợp đồng đại lý: số………………..ngày………………………………………

Download đầy đủ mẫu tờ khai TNDN tạm tính

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …