Tiền lãi vay có chịu thuế GTGT

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2024 3 phút đọc

Khi nền kinh tế thì trường ngày càng phát triển, các doanh nghiệp có khoản tiền nhàn rồi mà không muốn gửi vào ngân hàng, tổ chức tín dụng, mà muốn cho các doanh nghiệp khác vay để nhằm thu được khoản tiền lãi, nhưng tiền lãi vay có chịu thuế GTGT, có phải xuất hóa đơn, và có phải nộp thuế TNCN không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và hướng dẫn cách viết hóa đơn từ tiền lãi cho vay, cách tính thuế TNCN ( Thu nhập các nhân) từ tiền lãi cho vay như sau:

1. Tiền lãi cho vay có chịu thuế GTGT: Theo điểm b, Khoản 8, Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính: Quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT (có hiệu lực từ ngày 01/01/2014):

“b. Hoạt động cho vay riêng lẻ, không phải hoạt động kinh doanh, cung ứng thường xuyên của người nộp thuế không phải là tổ chức tín dụng. Ví dụ 5: Công ty cổ phần VC có tiền nhàn rỗi tạm thời chưa phục vụ hoạt động kinh doanh, Công ty cổ phần XYZ ký hợp đồng cho Công ty ABC vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi thì khoản tiền lãi Công ty cổ phần XYZ nhận được thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.”. Như vậy: Để trả lời câu tiền lãi vay có chịu thuế GTGT thì Nếu công ty cho vay tiền thì khoản tiền lãi cho vay thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Mời các bạn xem tiếp: Khi thu tiền lãi cho vay có xuất hóa đơn >>>> Tại đây<<<<

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn

Cách xử lý hóa đơn mua của doanh nghiệp ngừng kinh doanh hoặc bỏ trốn

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo