Home » Bài viết » Mẫu 01B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Các bạn có thể tải về: Mẫu 01B/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây 

Từ khóa: Mẫu số 01B/TNDN, Mẫu số 01B/TNDN theo thông tư

Tiếp theo

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Thời gian chi trả bảo hiểm thất nghiệp là bao lâu

Trên cơ sở đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp, và sau khi đã …