Home » Bài viết » Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Kính gửi: Cơ quan thuế ………………………..

Tên doanh nghiệp:…………………………………………………………………………………………

Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………………………………….

Email (để nhận thông báo của cơ quan thuế)……………………………………………………

Qua nghiên cứu doanh nghiệp nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện để được sử dụng hóa đơn xác thực, doanh nghiệp chúng tôi đăng ký với cơ quan thuế được sử dụng hóa đơn xác thực.

Chúng tôi xin đăng ký danh sách chứng thư số như sau:

Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, đầy đủ, chính xác và trung thực đối với nội dung trên hóa đơn theo đúng quy định của nhà nước khi sử dụng hóa đơn xác thực./.

Các bạn có thể download: Mẫu 01/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01/ĐK-HĐXT, Mẫu số 01/ĐK-HĐXT theo Quyết định

Tiếp theo

Hoàn thuế Giá trị gia tăng

Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn thuế GTGT không?

Để trả lời câu hỏi Mua bất động sản để cho thuê có được hoàn …