Home » Bài viết » Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  • GTGT: giá trị gia tăng
  • HHDV: hàng hoá dịch vụ; SXKD: sản xuất kinh doanh.

Các bạn có thể download: Mẫu 01-4B/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01-4B/GTGT, Mẫu số 01-4B/GTGT theo thông tư

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [Hoàng Mai]

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng ĐỢT 2-2017 – Chuyên viên Phòng Dịch vụ Kế toán …