Home » Bài viết » Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC

Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC
Căn cứ hồ sơ và Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính số………../ VPĐK ngày….tháng…….năm 201… của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất ………..…………, hoặc căn cứ hồ sơ của người nộp lệ phí trước bạ, cơ quan thuế……………………….. thông báo nộp lệ phí trước bạ nhà đất như sau:

I. ĐỊNH DANH VỀ NGƯỜI NỘP THUẾ:
1.Tên chủ tài sản:
2. Mã số thuế (nếu có): ………………………………………………………………………………………………
3. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền LPTB: ……………………………………………………………………………
4. Đại lý thuế (nếu có) : ……………………………………………………………………………
5. Mã số thuế: : ……………………………………………………………………………
6. Địa chỉ: .: ……………………………………………………………………………

II. ĐẶC ĐIỂM TÀI SẢN
1. Thửa đất số:……………………………Tờ bản đồ số: ……………………………………………………………………………
Số nhà… Đường phố…. Thôn (ấp, bản, phum, sóc)…….xã (phường) …………………………
2. Loại đất
3. Loại đường/khu vực: …………………………
4. Vị trí (1, 2, 3, 4…): …………………………
5. Cấp nhà:………………………………..Loại nhà: …………………………
6. Hạng nhà: …………………………
7. Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà: …………………………
8. Diện tích nhà, đất tính lệ phí trước bạ (m2): …………………………
8.1. Đất: …………………………
8.2. Nhà (m2 sàn nhà): …………………………
9. Đơn giá một mét vuông sàn nhà, đất tính lệ phí trước bạ (đồng/m2): …………………………
9.1. Đất: …………………………
9.2. Nhà (theo giá xây dựng mới): …………………………

…….

Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01-1/LPTB Ban hành theo Thông tư 156/2011/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01-1/LPTB, Mẫu số 01-1/LPTB theo thông tư

Tiếp theo

Chi phí nhân công trong xây dựng

5 cách xử lý chi phí nhân công trong xây dựng năm 2018

Vấn đề về chi phí nhân công trong xây dựng liên quan đến việc đóng …