Home » Tin tức » Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Hướng dẫn lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Theo quy định thông tư 156 Với việc người nộp thuế trong quá trình sản xuất kinh doanh, khi có thay đổi, bổ sung số tài khoản tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng thì bắt buộc phải thông báo thông tin đó với Ngân hàng. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn cách lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08:

Tải mẫu tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế

Ví dụ: Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký thay đổi địa chỉ  trụ sở và đăng ký thêm tài khoản giao dịch với Ngân hàng của doanh nghiệp thì cách thực hiện tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08 – MST như sau:

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

Tên đơn vị/cá nhân: Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh

Mã số thuế: 0106761879

Địa chỉ trụ sở chính: Số  67B, ngõ 299/56, đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Đơn vị đăng ký thay đổi các chỉ tiêu đăng ký thuế như sau:

Đơn vị/cá nhân cam đoan những thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nhfững thông tin đã khai./.

Lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08
Lập tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08

Phần dành cho cơ quan thuế ghi: Chương …     Khoản  …

……, ngày ……. tháng ….. năm ………

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

Lưu ý: Việc xóa những chỉ tiêu không dùng có thể không được áp dụng tại một số chi cục thuế

Tiếp theo

Những Nguyên tắc khi Quyết toán thuế không thể bỏ qua

Hàng năm, Sau phần lớn thời gian thực hiện làm báo cáo quyết toán thuế …