Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh của lao động nữ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Sau thời gian mà người lao động hưởng chế độ thai sản mà có dấu hiệu không đủ sức khỏe đi lao động thì có thể được nghỉ thêm một thời gian để phục hồi sức khỏe. Vậy thời gian để người phụ nữ nghỉ là bao nhiêu lâu và cần đáp ứng điều kiện gì? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và trả lời về vấn đề Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh của lao động nữ

Thời gian hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh Điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh của lao động nữ

Theo Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 về Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản 1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước. 2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau: a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên; b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật; c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Như vậy, Điều kiện để hưởng chế độ dưỡng sức là 30 ngày làm việc đầu tiên Thời gian nghỉ chế độ là 05-10 ngày Mức hưởng chế độ dưỡng sức 30% mức lương cơ sở. Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho người lao động

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu cho người lao động

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo