Điều kiện được đóng BHXH 1 lần để hưởng lương hưu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Với những người lao động khi không đủ điều kiện hưởng lương hưu thì do không đủ số năm đóng bảo hiểm thì sẽ thực hiện như thế nào và có quyền lợi được hưởng lương hưu hay không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Điều kiện được đóng BHXH 1 lần để hưởng lương hưu

Điều kiện được đóng BHXH 1 lần để hưởng lương hưu Điều kiện được đóng BHXH 1 lần để hưởng lương hưu

Theo quy định tại Khoản 6, Điều 85 Luật bảo hiểm số 58/2014/QH13 thì trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng BHXH

"Việc xác định thời gian đóng bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu và trợ cấp tuất hằng tháng thì một năm phải tính đủ 12 tháng; trường hợp người lao động đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 06 tháng thì người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu với mức đóng hằng tháng bằng tổng mức đóng của người lao động và người sử dụng lao động theo mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội trước khi nghỉ việc vào quỹ hưu trí và tử tuất"

Như vậy điều kiện để được đóng bảo hiểm xã hội một lần là thiếu tối đa 6 tháng thì người lao động được tự đóng tiếp một lần thông qua đơn vị cho số tháng còn thiếu để được hưởng chế độ hưu trí.

Trường hợp còn thiếu nhiều thời gian thì người lao động có hai cách giải quyết sau:

Xin đơn vị lao động gia hạn hợp đồng để thực hiện đến khi còn thiếu 6 tháng bảo hiểm xã hội

Người lao động có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho đến khi đủ thời gian hưởng lương hưu theo quy định

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Thủ tục chuyển sổ BHXH khi công ty cũ nợ tiền bảo hiểm

Thủ tục chuyển sổ BHXH khi công ty cũ nợ tiền bảo hiểm

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo