Có phải chi trả tiền tăng lương trong thời gian nghỉ thai sản

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 16/07/2024 4 phút đọc

Đối với lao động nữ được duyệt quyết định nghỉ thời sản trước thời điểm được có quyết định tăng lương thì người lao động có được hưởng phần lương tăng thêm không? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chi trả tiền tăng lương trong thời gian nghỉ thai sản

Mức hưởng tiền lương tăng khi nghỉ thai sản Có phải chi trả tiền tăng lương trong thời gian nghỉ thai sản

Theo khoản 1, điều 39 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014, quy định về mức hưởng chế độ thai sản cho lao động nữ như sau:

Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật bảo hiểm năm 2014 là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

Theo đó, trợ cấp chế độ thai sản cho lao động nữ được tính là 100% mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm của 06 tháng trước nếu đóng đủ 06 tháng hoặc bình quân các thang trong trường hợp còn lại.

Như vậy, đối với trường hợp các lao động nữ được duyệt chế độ thai sản trước thời hạn tăng lương sẽ được hưởng phần tiền lương tăng khi đáp ứng đủ các điều kiện Thời điểm tăng lương phải trước thời điểm nghỉ việc để hưởng chế độ thai sản

Mức hưởng bảo hiểm dựa trên mức lương bình quân của người lao động trong vòng 06 tháng trở lại

Các bài viết tham khảo
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Tỷ lệ giảm trừ khi mua BHYT cho hộ gia đình là bao nhiêu?

Tỷ lệ giảm trừ khi mua BHYT cho hộ gia đình là bao nhiêu?

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo