Home » Tư vấn & Hỏi đáp » Các câu hỏi thường gặp » BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG BĐS

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG BĐS

Đối với các doanh nghiệp thường xuyên thực hiện các hoạt động chuyển nhượng bất động sản, ngoài những tờ khai cần thiết khi thực hiện kê khai theo quý, Doanh nghiệp cần phải thực hiện kê khai thêm các đối tượng tham gia hoạt động chuyển nhượng bất động sản của mình. Hôm nay, Đại lý thuế Công Minh xin gửi tới các doanh nghiệp mẫu biểu bảng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng BĐS số 02-1/TNDN theo thông tư số 156/TT-BTC ngày 04/12/2013.

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG BĐS
BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG BĐS

Nội dung mẫu biểu bảng kê chi tiết các bên nhận chuyển nhượng BĐS

BẢNG KÊ CHI TIẾT CÁC BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG BĐS

(Kèm theo tờ khai quý đối với doanh nghiệp phát sinh thường xuyên hoạt động bất động sản)

[01] Kỳ tính thuế: Quý….năm….

[02] Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………

    [03] Mã số thuế:

[04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………………………

    [05] Mã số thuế:

 

STT Tên bên nhận chuyển nhượng Mã số thuế/CMND (nếu không có mã số thuế) Địa chỉ Hợp đồng chuyển nhượng bất động sản(số, ngày…)
(1) (2) (3) (4) (5)

(CMND: Chứng minh nhân dân)

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những  số liệu đã khai./.

 NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾHọ và tên:…….Chứng chỉ hành nghề số:…….

…..., Ngày …….tháng …….năm …….

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Download văn bản:

Tiếp theo

Thanh toán Công tác phí cho người lao động trên 20 triệu

Việc thanh toán công tác phí là một việc khá thường xuyên đối với doanh …