Triển khai nộp thuế điện tử, quản lý thuế tập trung TMS

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 17/04/2015 11 phút đọc

Cùng với nhiều chính sách cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2014, ngành thuế đã triển khai đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục hành chính thuế ngay từ đầu năm 2015 với nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực. Nộp thuế điện tử, xây dựng hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS-Tax Managment System) là những giải pháp lớn đòi hỏi sự triển khai đồng bộ trong nội bộ cơ quan thuế cũng như người nộp thuế (NNT) và sự vào cuộc của hệ thống chính thị hướng đến cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho NNT.

Nộp thuế điện tử được biết như là dịch vụ cho phép NNT lập Giấy nộp tiền (GNT) vào Ngân sách Nhà nước trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế và được Ngân hàng thương mại (NHTM) xác nhận kết quả giao dịch nộp thuế tức thời. Đây là một trong những giải pháp của ngành thuế nhằm triển khai Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 5/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan thông qua công văn số 964/TCT-CNTT ngày 20/3/2015 của Tổng cục Thuế. Theo đó, NNT sẽ tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch; đơn giản thủ tục giấy tờ khi thực hiện nghĩa vụ thuế; nộp thuế tại bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet, nộp thuế 24/7, kể cả ngày nghỉ/lễ, được NHTM xác nhận kết quả giao dịch ngay khi gửi GNT. Bên cạnh đó, khi sử dụng dịch vụ nộp thuế điện tử, NNT có thể truy cập Cổng thông tin điện tử của Cơ quan thuế để xem, in, tải về các thông báo, GNT điện tử đã nộp, được sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác của NHTM; truy vấn số thuế phải nộp, kiểm tra thông tin “Cơ quan quản lý thu” và lấy thông tin chi tiết các khoản nợ thuế của NNT từ hệ thống sổ thuế của Cơ quan Thuế đã được lọc theo “Cơ quan quản lý thu” và hiển thị lên “Chi tiết khoản nộp” các khoản nộp ngân sách nhà nước hay NNT có thể Lập giấy nộp tiền nộp thay cho mã số thuế khác. Nhiều chức năng hỗ trợ người nộp thuế thực hiện Nộp thuế điện tử được thiết lập tạo điều kiện thuận lợi cho NNT như: chức năng đăng ký sử dụng dịch vụ Nộp thuế điện tử; chức năng lập giấy nộp tiền, gửi giấy nộp tiền với thông tin số thuế phải nộp, chức năng tra cứu chứng từ, tra cứu thông báo và chức năng cập nhật thông tin người nộp thuế. Đến 31/12/2015 ngành thuế quyết tâm triển khai 90% NNT nộp thuế điện tử để góp phần đưa công cuộc cải cách hành chính thuế đi vào thực tiễn cuộc sống hơn là chính sách về mặt hình thức.

Nộp thuế điện tử

Triển khai nộp thuế điện tử, quản lý thuế tập trung TMS

Bên cạnh đó, cơ quan thuế hiện nay đang triển khai mở rộng triển khai hệ thống quản lý thuế tập trung TMS trên cả nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế đáp ứng yêu cầu cải cách và hiện đại hóa, đặc biệt trong giai đoạn ngành thuế đang đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, trong năm 2014 và đầu năm 2015. Với kinh nghiệm đã triển khai hệ thống Quản lý thuế tập trung cho 27 Cục Thuế và toàn bộ các Chi cục Thuế trực thuộc, Tổng cục thuế tiếp tục triển khai cho 36 Cục Thuế miền trung và miền nam từ tháng 3 đến tháng 11/2015 trong đó có Cục thuế TT Huế được triển khai trong đợt 1 từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2015. Với ứng dụng quản lý thuế TMS, cơ quan thuế quản lý và lưu trữ tập trung thông tin quản lý tất cả các sắc thuế trên phạm vi toàn quốc, thay thế toàn bộ 16 ứng dụng hỗ trợ công tác quản lý thuế đang triển khai tại Cục Thuế và Chi cục thuế, đáp ứng được toàn bộ các khâu xử lý dữ liệu cho các quy trình nghiệp vụ. Ngành thuế sẽ dễ dàng áp dụng các quy trình nghiệp vụ quản lý chuẩn trên toàn quốc ở cả 3 cấp, làm tăng khả năng kiểm soát việc áp dụng thống nhất các quy trình nghiệp vụ quản lý thuế tại cơ quan thuế các cấp. Bên cạnh đó, TMS có khả năng cung cấp số liệu và các dịch vụ điện tử cho người nộp thuế một cách nhanh chóng, chính xác, khắc phục tình trạng dữ liệu NNT không đồng nhất giữa các ứng dụng, đồng thời giảm thiểu chi phí vận hành của ngành thuế, tận dụng được các tính năng công nghệ mới để tối ưu hóa tốc độ của hệ thống và rất thuận lợi trong việc triển khai hay nâng cấp phiên bản. Hệ thống này sẽ dần được bổ sung, mở rộng các cấu phần theo các quy trình nghiệp vụ của ngành Thuế và ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu công tác quản lý thuế tiên tiến, hiện đại.

Để triển khai tốt hai nhiệm vụ quan trọng này, Cục thuế tỉnh TT Huế đã họp cán bộ chủ chốt ngay sau Hội nghị triển khai của Tổng Cục thuế, nhanh chóng thành lập các Tổ chỉ đạo và tổ triển khai ngay từ đầu tháng 4/2015 để kịp thời triển khai nhiệm vụ. Kế hoạch chi tiết công việc sẽ được Tổ chỉ đạo lập kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể gắn với chỉ tiêu thi đua để nâng cao trách nhiệm từng thành viên, các phòng và các Chi cục thuế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ triển khai căn cứ kế hoạch để triển khai, giám sát thực hiện đảm bảo hiệu quả thực tiễn cao. Các công văn tham mưu UBND tỉnh, công văn phối hợp triển khai của các Sở Ban ngành, Cổng thông tin UBND tỉnh, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, kế hoạch làm việc với các Chi nhánh ngân hàng, công văn gởi NNT, kế hoạch tập huấn NNT, công chức thuế cùng với đa dạng hóa hình thức tuyên truyền Video clip, audio clip, tờ rơi, họp báo báo chí, phóng sự dưới dạng báo nói, báo hình, báo viết và báo mạng đã và đang tiếp tục thực hiện và hoàn thiện để triển khai công việc có hiệu quả. Cục trưởng Cục thuế TT Huế, Phan Đình Công nhấn mạnh TMS và nộp thuế điện tử là những dự án quan trọng của ngành thuế có phạm vi triển khai rộng liên quan đến cả cơ quan thuế và NNT. Trong thời gian tới khối lượng công việc rất đồ sộ từ rà soát, chuẩn hoá và chuyển đổi dữ liệu cho đến cài đặt máy trạm, xử lý dữ liệu tồn, tạo tài khoản và phân quyền cho người sử dụng liên quan đến TMS hay tập huấn cho NNT, phối hợp với ngân hàng thương mại, tổ chức tuyên truyền cho NNT, hỗ trợ NNT, chuẩn bị điều kiên kỹ thuật để triển khai hỗ trợ NNT liên quan đến nộp thuế điện tử.

Hy vọng với những biện pháp đồng bộ và quyết tâm cao của cán bộ công chức toàn ngành và sự phối hợp của NNT và các sở ban ngành, ngânhàng thương mại, Cục thuế TT Huế sẽ triển khai tốt nhiệm vụ được giao góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho NNT trên địa bàn tỉnh TT Huế./.

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Ngành Thuế quyết liệt triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ

Ngành Thuế quyết liệt triển khai Nghị quyết 19 của Chính phủ

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo