Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 30/09/2013 3 phút đọc

Với doanh nghiệp chọn hình thức khai thuế TNDN theo doanh thu thì bắt buộc thực hiện mẫu 04/TNDN ban hành theo thông tư 156. Và để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối nămquyết toán thuế doanh nghiệp Đại lý thuế Công Minh hướng dẫn Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu như sau:

Tải mẫu tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu

Lập Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu

Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu 04/TNDN
Tờ khai thuế TNDN theo tỷ lệ tính trên doanh thu 04/TNDN

Bên cạnh các thông tin công ty và Dịch vụ Đại lý thuế, Người nộp thuế cần điền thêm các thông tin sau:

Chỉ tiêu cột (2): Doanh thu tính thuế với dịch vụ Chỉ tiêu cột (5): Doanh thu tính thuế kinh doanh hàng hóa Chỉ tiêu cột (8): Doanh thu tính thuế hoạt động khác Chỉ tiêu cột (3): Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu cột (6), Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu cột (9): Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu cột (4): Số thuế phải nộp = (2) * (3) Chỉ tiêu cột (7): Số thuế phải nộp = (5) * (6) Chỉ tiêu cột (10): Số thuế phải nộp = (8) * (9) Chỉ tiêu cột (11): Số thuế phải nộp = (4) + (7) + (10) Mời các bạn tham khảo thêm bài viết, Đại lý thuế Công Minh chia sẻ: Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý Quy định khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý Hình thức và trách nhiệm khai thuế thu nhập doanh nghiệp
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Khai thuế TNDN quý theo tỷ lệ doanh thu theo thông tư 156

Khai thuế TNDN quý theo tỷ lệ doanh thu theo thông tư 156

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo