Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc cho các cá nhân

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/07/2024 5 phút đọc

Nếu như các cá nhân thì làm việc chính thức tại các doanh nghiệp thì việc đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ do đơn vị chi trả thực hiện để cá nhận vừa giảm trừ khi tạm tính thuế TNCN và khi quyết toán thuế năm. Trường hợp các cá nhân chưa đăng ký nhưng khi quyết toán thì Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc là khi nào? Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ

Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc cho các cá nhân
Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc cho các cá nhân

Thời hạn đăng ký giảm người phụ thuộc cho các cá nhân

Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC tại Điều 9, Khoản 1, Điểm c.2 quy định giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc như sau: “c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.” Căn cứ theo quy định trên:
  • Hồ sơ đăng ký người phụ thuộc được nộp trước khi quyết toán thuế.
  • Đối với người phụ thuộc khác là các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng như anh ruột, chị ruột, em ruột, ông nội, bà nội… thì thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế.,
Quá thời hạn nêu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó. Như vậy, Các đối tượng là con cái và bố mẹ thì thời hạn nộp hồ sơ đăng ký là trước khi quyết toán thuế. Còn đối tượng khác thì cá nhân phải thực hiện đăng ký từ thời điểm tháng 31/12 của năm quyết toán

Mời các bạn xem thêm bài viết liên quan

 
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý năm 2017

Xác định kê khai thuế gtgt theo tháng hay quý năm 2017

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo