Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế

haivtca Tác giả haivtca 03/09/2015 4 phút đọc

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ một số nội dung về Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế ban hành theo Thông tư 117 năm 2012 của Bộ Tài Chính. Theo đó các cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của đại lý thuế thì phải thực hiện đúng các quyền và trách nhiệm theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký. Cụ thể như sau:.....

Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế
Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế

Quyền và trách nhiệm của người dụng dịch vụ đại lý thuế

1. Ký hợp đồng với đại lý thuế về phạm vi uỷ quyền, trách nhiệm của mỗi bên. Thực hiện các quyền và trách nhiệm theo thoả thuận trong hợp đồng đã ký với đại lý thuế.

2. Cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, hồ sơ, tài liệu và thông tin cần thiết liên quan tới việc làm thủ tục về thuế theo hợp đồng đã ký với đại lý thuế.

3. Chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước khi đại lý thuế thực hiện lần đầu các công việc thủ tục về thuế nêu trong hợp đồng, người nộp thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế biết về việc sử dụng dịch vụ làm thủ tục về thuế và gửi kèm theo bản chụp hợp đồng dịch vụ làm thủ tục về thuế có xác nhận của người nộp thuế.

Mời các bạn xem tiếp một số bài viết liên quan:

Từ khóa: Quyền của người sử dụng dịch vụ đại lý thuế, Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ đại lý thuế

haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp theo thông tư 117

Trách nhiệm của cơ quan thuế các cấp theo thông tư 117

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo