Phụ cấp ăn ca cho người lao động năm 2017

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 20/05/2017 5 phút đọc

Trước đây, mức phụ cấp ăn theo quy đinh được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp tối đa là 680.000 đồng/người/tháng. Tuy nhiên, từ thời điểm Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ năm 2017. Mức ăn ca tối đa đã có sự thay đổi. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ chi tiết về vấn đề này như sau:

Phụ cấp ăn ca cho người lao động năm 2017

I. QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP TIỀN ĂN TRƯA, ĂN CA KHI TÍNH THUẾ TNCN
tang-muc-phu-cap-tien-trua-ca-nam-2017-300x150
Tăng mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca năm 2017
Tại điều 22, khoản 4 Thông tư 26/2016/TT-BLĐTBXH quy định về mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca cho người lao động trong doanh nghiệp như sau: “4. Công ty thực hiện mức tiền chi ăn giữa ca cho người lao động, tối đa không vượt quá 730.000đ/người/tháng”. Thông tư 26/2016/TT-BLDTBXH có hiệu lực thi hành từ 15/10/2016. Như vậy, từ ngày 15 tháng 10 năm 2016, mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca tối đa mà người lao động không phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN là 730.000 đồng/người/tháng. (Trước đây, từ 1/5/2012 đến trước ngày 15/10/2016, mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca tối đa là 680.000 đồng/người/tháng).   II. QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP TIỀN ĂN TRƯA, ĂN CA KHI TÍNH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Theo quy định mới nhất về thuế thu nhập doanh nghiệp – Thông tư 96/2015/TT-BTC (khoản 2 điều 4) có quy định về chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau: “2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế gồm: 2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau: b) Các khoản chi tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn, Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty." => Như vậy, tất cả các khoản chi phụ cấp tiền ăn ca, ăn trưa cho người lao động được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu khoản tiền đó được quy định điều kiện hưởng và mức hưởng của một trong những văn bản sau: hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế tài chính của doanh nghiệp, hoặc quy chế thưởng do giám đốc quy định theo quy chế tài chính của doanh nghiệp. Lưu ý: Mức phụ cấp tiền ăn trưa, ăn ca khi tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN không bị giới hạn mức tối đa, miễn là phù hợp với quy chế của doanh nghiệp. Mời các bạn một số bài viết liên quan
Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Cập nhật chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

Cập nhật chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2017

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo