Mẫu 06/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 06/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Năm đề nghị xác nhận đối tượng cư trú: từ……………….đến……………………… Thời gian có mặt tại Việt Nam trong các năm xin xác nhận cư trú (chỉ áp dụng đối với cá nhân)
  • 1………………………………………………………………………………
  • 2……………………………………………………………………… ……
  • 3…………………………………………………………………………………
Nguồn thu nhập chủ yếu của bản thân cá nhân trong các năm nói trên phát sinh từ (chỉ áp dụng đối với cá nhân): Việt Nam ................... Nước ký kết ....................... Nước khác .................... ............. Mời các bạn đọc tiếp: Mẫu 06/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06/HTQT, Mẫu số 06/HTQT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 05/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 05/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo