Mẫu 06/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 06/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 06/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Năm đề nghị xác nhận đối tượng cư trú: từ……………….đến……………………… Thời gian có mặt tại Việt Nam trong các năm xin xác nhận cư trú (chỉ áp dụng đối với cá nhân)
  • 1………………………………………………………………………………
  • 2……………………………………………………………………… ……
  • 3…………………………………………………………………………………
Nguồn thu nhập chủ yếu của bản thân cá nhân trong các năm nói trên phát sinh từ (chỉ áp dụng đối với cá nhân): Việt Nam ................... Nước ký kết ....................... Nước khác .................... ............. Mời các bạn đọc tiếp: Mẫu 06/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 06/HTQT, Mẫu số 06/HTQT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 05/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 05/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 07/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 07/HTQT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo