Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 16/07/2015 3 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTCĐiều 2. Tạm dừng áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với số thuế được nộp dần trong thời gian nộp dần tiền thuế nợ. Người nộp thuế được tính tiền chậm nộp theo mức 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế được nộp dần. Trường hợp ....................(tên người nộp thuế) không nộp thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp thay bao gồm: toàn bộ số tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế được chấp thuận nộp dần; tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế được nộp dần theo mức 0,05 % mỗi ngày được nộp dần và 0,07% mỗi ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp dần theo cam kết. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. …(tên người nộp thuế); …(tên tổ chức bảo lãnh); Trưởng phòng…./Đội trưởng….(các phòng/đội có liên quan), chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. ....... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 02/NDAN Ban hành theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 02/NDAN, Mẫu số 02/NDAN theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01/NDAN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo