Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Ghi chú:

  • GTGT: giá trị gia tăng
  • HHDV: hàng hoá dịch vụ

Các bạn có thể download: Mẫu 02/GTGT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây

Từ khóa: Mẫu số 02/GTGT, M số 02/GTGT theo thông tư