Home » Bài viết » Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

[37] Đối tượng được gia hạn

  • [37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : …………………………………….
  • [37b] Thời hạn được gia hạn: …………………………………………………………………………
  • [37c] Số thuế TNDN được gia hạn : ……………………………………………………………….
  • [37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:…………………………………….,………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Các bạn có thể download: Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01A/TNDN, Mẫu số 01A/TNDN theo thông tư

Tiếp theo

Hướng dẫn tắt AutoRun trên windows 7, windows 8, windows 10

Autoplay là chức năng của Windows giúp máy tính của các bạn tự động chạy …

0901.880.768