Home » Bài viết » Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính

Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

[37] Đối tượng được gia hạn

  • [37a] Trường hợp được gia hạn nộp thuế TNDN theo : …………………………………….
  • [37b] Thời hạn được gia hạn: …………………………………………………………………………
  • [37c] Số thuế TNDN được gia hạn : ……………………………………………………………….
  • [37d] Số thuế TNDN không được gia hạn:…………………………………….,………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai ./.

Các bạn có thể download: Mẫu 01A/TNDN Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC  tại đây

Từ khóa: Mẫu số 01A/TNDN, Mẫu số 01A/TNDN theo thông tư

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233