Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: .................................................................... 2.2. Hoàn trả trực tiếp :....................................... Số tiền hoàn trả: Bằng số: Bằng chữ: ....................................... Hình thức hoàn trả:....................................... Chuyển khoản: Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng (KBNN).............................................. Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ................................................. III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao).......................................
  • 1 .....................................................................................................................
  • 2 .....................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ........... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/ĐNHT, Mẫu số 01/ĐNHT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 07/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 07/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 01-1/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01-1/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo