Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ: .................................................................... 2.2. Hoàn trả trực tiếp :....................................... Số tiền hoàn trả: Bằng số: Bằng chữ: ....................................... Hình thức hoàn trả:....................................... Chuyển khoản: Tài khoản số:........................Tại Ngân hàng (KBNN).............................................. Tiền mặt: Nơi nhận tiền hoàn thuế: Kho bạc Nhà nước ................................................. III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao).......................................
  • 1 .....................................................................................................................
  • 2 .....................................................................................................................
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./. ........... Mời các bạn xem tiếp: Mẫu 01/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01/ĐNHT, Mẫu số 01/ĐNHT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 07/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 07/XOANO Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo