Mẫu 01-4/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

haivtca Tác giả haivtca 17/07/2015 2 phút đọc
Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ Mẫu 01-4/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài Chính Mẫu 01-4/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTCGhi chú: - Cột “Tờ khai số” ghi đầy đủ chữ số và ký hiệu của Tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. - Cột “Ngày đăng ký” ghi rõ ngày tháng năm đăng ký Tờ khai hàng hoá xuất nhập khẩu. - Cột “Ngoại tệ” ghi rõ số tiền và đồng tiền thanh toán đối với ngoại tệ; cột “Đồng Việt Nam” ghi rõ số tiền thanh toán nếu đồng tiền thanh toán là Đồng Việt Nam (trường hợp trên tài liệu có ghi cả hai đồng tiền thanh toán là ngoại tệ và Đồng Việt Nam thì phải ghi vào cả 2 cột này) Các bạn có thể tải về: Mẫu 01-4/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC tại đây Từ khóa: Mẫu số 01-4/ĐNHT, Mẫu số 01-4/ĐNHT theo thông tư
haivtca
Tác giả haivtca Admin
Bài viết trước Mẫu 01-3/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 01-3/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Bài viết tiếp theo

Mẫu 02/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC

Mẫu 02/ĐNHT Ban hành theo Thông tư 156/2013/TT-BTC
Viết bình luận
Thêm bình luận

Bài viết liên quan

Thông báo