Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn theo mô hình phân tán

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 23/06/2015 3 phút đọc

Ngày 23 tháng 06 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1209/QĐ-BTC về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế. Trong đó, quy định rất rõ ràng về các Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn theo mô hình phân tán tại Quyết định 1209 năm 2015. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ và tóm tắt vấn đề này như sau:

Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn theo mô hình phân tán

Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn theo mô hình phân tán

Cơ quan thuế lựa chọn doanh nghiệp có các điều kiện sau đây được thực hiện cấp mã xác thực hóa đơn theo mô hình cấp mã xác thực phân tán: - Doanh nghiệp có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này; - Doanh nghiệp tự nguyện đăng ký tham gia; - Là doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật thuế; - Là doanh nghiệp có số lượng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 100.000 hóa đơn/tháng trở lên; - Có phần mềm lập hóa đơn riêng của doanh nghiệp tích hợp được với thiết bị cấp mã xác thực hóa đơn đặt tại doanh nghiệp; đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn bảo mật theo qui định của Tổng cục Thuế.

Toàn văn thông tư 1209

Để có thể rõ hơn Điều kiện cấp mã xác thực hóa đơn điện tử, mời các bạn xem toàn văn thông tư 1209

Tag: Hóa đơn xác thực |Những điều cần biết về Hóa đơn xác thực

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Mẫu 05/ĐK-HĐXT Ban hành theo Quyết định 1209/QĐ-BTC

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo