Home » Bài đăng » Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Đến mỗi kỳ kê khai thuế, một trong những vấn đề quan trọng nhất đối với người nộp thuế là thời hạn chữ ký số. Và để chuẩn bị cho công tác kê khai được tốt nhất, NNT cần Kiểm tra thời hạn chữ ký số  để đảm đúng thời hạn. Đại lý thuế Công Minh xin hướng dẫn tới người nộp thuế Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất 

Cách Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Có 2 cách để bạn có thể kiểm tra thời hạn chữ ký số cho doanh nghiệp với điều kiện bắt buộc phải có là INTERNET hoặc CHỮ KÝ SỐ

Trường hợp 1: Có internet mà không có thiết bị chữ ký số

Bước 1: Truy cập vào trang http://nhantokhai.gdt.gov.vn/ và đăng nhập vào tài khoản thuế của doanh nghiệp

Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Bước 2: Download một tờ khai đã nộp với cơ quan thuếKiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Bước 3: Kiểm tra thời hạn chứng thư số

kiem-tra-thoi-han-chu-ky-so-nhanh-va-chinh-xac-nhat 6

Trường hợp 2: Không có internet và có thiết bị chữ ký số

Bước 1: Cắm thiết bị và cài đặt phần mềm chữ ký số.

Đối với mỗi Chữ ký số của từng nhà cung cấp sẽ có mỗi có một phần mềm cài đặt riêng và thông thường sẽ được tích hợp cùng với chữ ký số

Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất

Bước 2: Đăng nhập vào thiết bị Chữ ký số. Dùng mã pin của thiết bị để đăng nhập

kiem-tra-thoi-han-chu-ky-so-nhanh-va-chinh-xac-nhat 2

Bước 3: Xem thời hạn chứng thư số

kiem-tra-thoi-han-chu-ky-so-nhanh-va-chinh-xac-nhat 3

Như vậy, với một trong hai cách, bạn đã có thể  Kiểm tra thời hạn chữ ký số với một kết quả giống nhau.

Tag: Kiểm tra thời hạn chữ ký số NHANH và chính xác nhất,

Mời các bạn tham khảo thêm một số bài viết:

Tiếp theo

TUYỂN DỤNG – Nhân viên Đại lý thuế – [The Light – Tố Hữu] – 2020

Đại lý thuế Công Minh tuyển dụng năm 2020  – Chuyên viên Phòng Dịch vụ …

0989.258.233