Khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ

Thuế Công Minh Tác giả Thuế Công Minh 13/05/2015 6 phút đọc

Ngày 26/01/2015, Công ty TNHH Thực phẩm & giải khát Ý tưởng Việt có gửi công văn số VIFB/001 lên tổng cục thuế hỏi về vấn đề khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ cùng tỉnh với với trụ sở chính hoặc chi nhánh. Ngày 08/04/2015, Tổng cục thuế có công văn 1313/TCT-KK hướng dẫn về vấn đề này. Đại lý thuế Công Minh xin tóm tắt nội dung về việc khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ.

khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ
Khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ

Nội dung về việc khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ.

Căn cứ điểm c, khoản 1, Điều 3, Thông tư 01/2013/TT-BHKĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Tài chính quy đinh

“Mã số của địa điểm kinh doanh là mã số gồm 5 chữ số được cấp theo số thứ tự từ 00001 đến 99999. Mã số này do cơ quan thuế tạo và gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc doanh nghiệp) hoặc ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (đối với trường hợp địa điểm kinh doanh thuộc chi nhánh). Mã số này không phải là mã số thuế của địa điểm kinh doanh.”

Căn cứ điểm a,b,c khoản 1, Điều 11, Thông tư 156/TT-BTC ngày 06/01/2013 của Bộ Tài chính quy định:

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng.

Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản lý, giao Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế …...

Theo đó, các đơn vị kinh doanh trực thuộc công ty trên cùng địa bàn tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi với người nộp thuế, thì các đơn vị đó sẽ được quản lý theo mã số địa điểm kinh doanh là mã 5 số do cơ quan thuế tạo và gửi cho Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh để ghi trong giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của của Doanh nghiệp. Cùng với đó, Doanh nghiệp sẽ khai thuế GTGT cho các cửa hàng bán lẻ hay đơn vị kinh doanh của mình tập trung tại doanh nghiệp hoặc chi nhánh.

Công văn 1313/TCT-KK ngày 08/04/2015

Thuế Công Minh
Tác giả Thuế Công Minh Admin
Bài viết trước Hướng dẫn kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT định dạng XML loại bỏ phụ lục mua vào, bán ra

Hướng dẫn kê khai và nộp tờ khai thuế GTGT định dạng XML loại bỏ phụ lục mua vào, bán ra

Bài viết tiếp theo

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022

Tuyển dụng Trưởng phòng dịch vụ kế toán năm 2022
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo